NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js)

NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js) (Xem thêm: Cài đặt NVM, cài đặt nodejs bằng NVM trên Ubuntu) (Xem thêm: Cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows) NVM là gì? NVM (Node Version Manager) là một công cụ, phần mềm dùng để quản lý các version Node.js cài đặt trên máy. Ví dụ … Đọc tiếp NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js)