NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js)

NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js)

(Xem thêm: Cài đặt NVM, cài đặt nodejs bằng NVM trên Ubuntu)

(Xem thêm: Cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows)

NVM là gì?

NVM (Node Version Manager) là một công cụ, phần mềm dùng để quản lý các version Node.js cài đặt trên máy.

Ví dụ bạn có 2 project Node.js là A và B. A chạy version 6 còn B chạy version 8 trong khi 2 version này có một số khác biệt nên không thể dùng chung 1 version cho cả 2 project.

Mỗi lần chạy project nào thì bạn gỡ version node.js kia ra và cài bản node.js phù hợp. Nhưng với nvm thì bạn có thể cài đặt nhiều bản node.js với các version khác nhau trên cùng một máy, và khi chạy project thì bạn sẽ dùng nvm để chỉ định version node.js để chạy nó là được.

Cài đặt NVM trên MacOS và Linux

Với hệ điều hành MacOS và Linux thì việc cài đặt nvm rất đơn giản, bạn chỉ cần mở terminal và chạy lệnh sau:

Với MacOS

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash

Với Linux

wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash

Cài đặt NVM trên Windows

Với bản nvm trên windows thì việc cài đặt phức tạp hơn xíu.

Thực chất thì bản nvm trên windows so với bản trên MacOS/Linux thì hoàn toàn khác nhau nhưng các sử dụng và các câu lệnh lại giống nhau.

Đầu tiên ta truy cập https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases để download file cài đặt nvm

NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js)

Giải nén file vừa tải về và click đúp vào file .exe nhận được

Cài đặt NVM trên Windows 10

Tiếp theo chọn Next để cài đặt

NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js)

NVM có lincense MIT (Free) nhé, bạn chọn “I accept the agreement” và next

NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js)

Tiếp theo chọn thư mục để cài đặt nvm và nodejs

NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js) NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js) NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js) NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js) NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js)

Sau khi cài đặt nvm thành công, mở màn hình cmd và gõ lệnh nvm version để kiểm tra version.

NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js)

Để cài đặt Node.js thông qua nvm ta dùng lệnh nvm install node.js_version ví dụ mình muốn cài bản Node.js có version là 8.11.2 bản 64bit:

nvm install 8.11.2 64

NVM là gì? Cài đặt nvm trên windows (Node.js)

Bạn có thể cài nhiều bản Node.js khác nhau bằng lệnh trên.

Để chỉ định bản Node.js sẽ dùng bạn dùng lệnh nvm use node.js_version ví dụ mình muốn sử dụng bản 8.11.2 thì dùng lệnh nvm use 8.11.2

Trở lại bài toán trên đầu bài, khi muốn chạy project A thì ta dùng lệnh nvm use 6, khi muốn chạy project B thì ta dùng lệnh nvm use 8 để thay đổi version Node.js phù hợp

Một số lệnh nvm hay dùng:

Mở màn hình cmd (với windows) hoặc terminal với (MacOS và Linux) và chạy lệnh nvm thì nó sẽ hiện tất cả các lệnh của nvm:

nvm install <version> [arch]: cài đặt Node.js

nvm use [version] [arch]: chỉ định bản Node.js được sử dụng

nvm list: liệt kê các bản Node.js đã được cài và bản Node.js đang được sử dụng

….

References:

https://github.com/creationix/nvm

https://github.com/coreybutler/nvm-windows

 

stackjava.com