các tính chất hướng đối tượng của java

Các tính chất hướng đối tượng của Java

Các tính chất hướng đối tượng của Java (OOP trong Java) Lập trình hướng đối tượng có 4 tính chất: tính trừu tượng, tính đóng gói, tính kế thừa, tính đa hình. Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên bản thân nó cũng mang 4 tính chất đó. 1. Tính chất Read more about Các tính chất hướng đối tượng của Java[…]

Sự khác nhau giữa Abstract class với Interface trong Java

Sự khác nhau giữa Abstract class với Interface trong Java.

Sự khác nhau giữa Abstract class với Interface trong Java Abstract Class – Interface Bạn vẫn nghe trong Java không hỗ trợ đa thừa kế (nhằm tránh sự phức tạp, xung đột code) và để nhằm khắc phục vấn đề đó ta dùng interface (Cho phép nhiều class implements nhiều interface). Vậy sự khác nhau Read more about Sự khác nhau giữa Abstract class với Interface trong Java.[…]

stackjava.com