Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope

Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope 1. Scope trong Servlet Trong Servlet, scope là định nghĩa về thời gian mà dữ liệu của bạn có tồn tại cho người dùng trong ứng dụng web. Có 4 scope trong servlet là: page scope, request scope, session scope và application scope.   2. Application Read more about Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope[…]

Servlet Container là gì? Web Server là gì?

Servlet Container là gì? Web Server là gì? 1. Web Server là gì? Web server là một chương trình máy tính sử dụng HTTP (Hypertext Transfer Protocol)  để truyền tải dữ liệu. Tình huống đơn giản nhất, ví dụ bạn gõ url https://stackjava.com/ vào trình duyệt web (client) (chrome, ie, firefox…) rồi ấn enter. Một HTTP Request Read more about Servlet Container là gì? Web Server là gì?[…]

jdbc logo

Hướng dẫn Java JDBC, Xử lý batch trong JDBC, Code ví dụ Batch Insert

Hướng dẫn Java JDBC, Xử lý batch trong JDBC, Code ví dụ Batch Insert 1. JDBC Batch là gì? Trong JDBC, mỗi lần bạn thực hiện insert, update, delete hoặc select, ứng dụng sẽ kết nối tới database một lần. Giả sử, bạn cần insert 10000 bản ghi vào database Theo cách thông thường, chúng Read more about Hướng dẫn Java JDBC, Xử lý batch trong JDBC, Code ví dụ Batch Insert[…]

jdbc logo

Hướng dẫn Java JDBC: Transaction là gì? Code ví dụ transaction với JDBC

Hướng dẫn Java JDBC: Transaction là gì? Code ví dụ transaction với JDBC Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều tới transaction trong lập trình, hệ điều hành… vậy transaction là gì? 1. Transaction là gì? Transaction là 1 giao dịch (hay còn gọi là 1 giao tác) bao gồm 1 loạt các hành động được Read more about Hướng dẫn Java JDBC: Transaction là gì? Code ví dụ transaction với JDBC[…]

jdbc logo

Hướng dẫn Java JDBC, Ví dụ với CallableStatement trong JDBC

Hướng dẫn Java JDBC, Ví dụ với CallableStatement trong JDBC CallableStatement CallableStatement là một trong ba loại interace thực thi câu lệnh truy vấn SQL trong JDBC API CallableStatement có hiệu năng cao nhất trong 3 loại interface truy vấn SQL của JDBC CallableStatement được thừa kế từ PreparedStatement CallableStatement được sử dụng để thực Read more about Hướng dẫn Java JDBC, Ví dụ với CallableStatement trong JDBC[…]

jdbc logo

Hướng dẫn Java JDBC, Ví dụ với PreparedStatement trong JDBC

Hướng dẫn Java JDBC, Ví dụ với PreparedStatement trong JDBC.   PreparedStatement PreparedStatement là một trong ba loại interace thực thi câu lệnh truy vấn SQL trong JDBC API PreparedStatement có hiệu năng lớn hơn Statement nhưng thấp hơn CallableStatement. PreparedStatement được sử dụng để thực thi các câu truy vấn SQL động hoặc có Read more about Hướng dẫn Java JDBC, Ví dụ với PreparedStatement trong JDBC[…]

jdbc logo

Hướng dẫn Java JDBC, Ví dụ với Statement trong JDBC

Hướng dẫn Java JDBC, Ví dụ với Statement trong JDBC. Statement Statement là một trong ba loại interace thực thi câu lệnh truy vấn SQL trong JDBC API Statement có hiệu năng thấp nhất trong 3 loại interface truy vấn SQL của JDBC Statement thường được sử dụng để thực hiện các câu truy vấn Read more about Hướng dẫn Java JDBC, Ví dụ với Statement trong JDBC[…]

So sánh Statement với PreparedStatement, CallableStatement trong JDBC - Java

So sánh Statement với PreparedStatement, CallableStatement trong JDBC – Java

So sánh Statement với PreparedStatement, CallableStatement trong JDBC – Java Statement, PreparedStatement và CallableStatement là 3 loại interace thực thi câu lệnh truy vấn SQL trong JDBC API, trong đó: Statement  –  Sử dụng để thực hiện các câu truy vấn SQL tĩnh PreparedStatement – Sử dụng để thực hiện các  câu truy vấn SQL Read more about So sánh Statement với PreparedStatement, CallableStatement trong JDBC – Java[…]

jdbc logo

JDBC là gì? Kết nối java với mysql bằng JDBC

JDBC là gì? Kết nối java với mysql bằng JDBC 1. JDBC là gì? JDBC (Java Database Connectivity) là một chuẩn API (Application Program Interface) cho phép kết nối các chương trình viết bởi Java với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL, MS SQL, Postgre SQL, Oracle, DB2…) JDBC chỉ là một Read more about JDBC là gì? Kết nối java với mysql bằng JDBC[…]

stackjava.com