nodejs logo

Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server

Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server Module http-server http-server là một module vô cùng đơn giản và rất dễ dàng để tạo một http server. http-server có thể biến một folder bất kỳ thành root folder (folder gốc) của một server mà không cần phải tạo project hay cấu hình. Do Read more about Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server[…]

Cài Nodejs trên IntelliJ, Code Node.js với IntelliJ IDEA

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA. Cài đặt plugin NodeJS Để thực hiện viết code Node.js trên intellij IDEA ta cần cài đặt plugin NodeJS. File -> Setting (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + S) Chọn menu Plugins, và gõ nodejs để tìm kiếm plugin NodeJS. Vì máy mình Read more about Cài Nodejs trên IntelliJ, Code Node.js với IntelliJ IDEA[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js Crypt3 – encode/decode

Code ví dụ Node.js Crypt3 – encode/decode Module crypt3 (Lưu ý, module crypt3 không chạy trên windows) Crypt3 mà module dùng để mã hóa và giải mã với crypt3 Để cài đặt module formidable ta dùng lệnh: npm install crypt3 Để include module formidable vào project ta dùng method: var crypt = require(‘crypt3/sync’); Mã hóa và Read more about Code ví dụ Node.js Crypt3 – encode/decode[…]

nodejs logo

Thực hiện exit, shutdown, thoát chương trình trong Node.js

Thực hiện exit, shutdown, thoát chương trình trong Node.js Trong Java để thoát chương trình hoặc tắt chương trình bằng code, ta có lệnh System.exit(), với Python là quit(), exit() Vậy muốn thoát khỏi chương trình Node.js ta phải làm như nào? Có khá nhiều cách để thoát, tắt chương trình Node.js, mỗi cách thích Read more about Thực hiện exit, shutdown, thoát chương trình trong Node.js[…]

nodejs socket cluster logo

Code ví dụ SocketCluster với client là Node.js

Code ví dụ SocketCluster với client là Node.js (Xem thêm: SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster) Trong bài này mình sẽ thực hiện publish và subscribe channel SocketCluster với client là Node.js Tạo và start SocketCluster server Trước hết mình sẽ tạo một server SocketCluster với tên là my_server. (Xem lại: Tạo SocketCluster Server) Read more about Code ví dụ SocketCluster với client là Node.js[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston

Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston. (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Module winston là gì? Winston là một module, một thư viện thực hiện ghi log trong Node.js. Nó giúp cho việc ghi log đơn giản và mạnh mẽ hơn với nhiều lựa chọn (log ra file, log Read more about Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston[…]

nodejs socket cluster logo

Code ví dụ SocketCluster với client JavaScript (HTML – Browser)

Code ví dụ SocketCluster với client JavaScript (HTML – Browser). (Xem thêm: SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster) Trong bài này mình sẽ thực hiện publish và subscribe channel của SocketCluster với client là browser (chạy bằng javascript) Tạo và start SocketCluster server Trước hết mình sẽ tạo một server SocketCluster với tên là Read more about Code ví dụ SocketCluster với client JavaScript (HTML – Browser)[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js tạo lịch với module node-schedule

Code ví dụ Node.js tạo lịch với module node-schedule. (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Module node schedule Node schedule là một module dùng để đặt lịch chạy cho một chức năng nào đó, ví dụ 5 giờ sáng hàng ngày chạy chức năng báo thức, cứ 7h sáng chủ nhật hàng tuần gửi Read more about Code ví dụ Node.js tạo lịch với module node-schedule[…]

nodejs socket cluster logo

Hướng dẫn worker.js và server.js trong ứng dụng SocketCluster

Hướng dẫn worker.js và server.js trong ứng dụng SocketCluster. (Xem thêm: SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster) Trong bài này mình sẽ thực hiện xóa các thông tin mặc định trong file worker.js và server.js và thực hiện tùy chỉnh các thông tin cơ bản nhất. Cài đặt SocketCluster Server SocketCluster server được viết Read more about Hướng dẫn worker.js và server.js trong ứng dụng SocketCluster[…]

stackjava.com