nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu

Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu Node.js – MySQL insert Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255)); Để Read more about Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt MySQL) (Xem lại: Kết nối Node.js với MySQL | Code ví dụ Node.js – MySQL Tạo/Xóa Database) Việc tạo, sửa, xóa bảng mysql với node.js rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm các câu sql tạo, sửa, xóa bảng mysql vào method query của Read more about Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database

Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt MySQL) (Xem lại: Code ví dụ kết nối Node.js với MySQL) Tạo database MySQL với Node.js Ở đây mình sẽ tạo database với name là “demo” Câu lệnh sql sẽ là CREATE DATABASE demo Thực hiện kết nối tới MySQL và Read more about Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js kết nối MySQL

Code ví dụ Node.js kết nối MySQL (Xem lại hướng dẫn cài đặt MySQL) Cài đặt MySQL Driver Các ngôn ngữ lập trình khi làm việc với cơ sở dữ liệu đều cần cài đặt driver tương ứng. Để cài đặt MySQL Driver cho Node.js ta sử dụng module “mysql” Để download và cài đặt module Read more about Code ví dụ Node.js kết nối MySQL[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js với ES6 – Sử dụng babel.js

Code ví dụ Node.js với ES6 – Sử dụng babel.js (Xem lại: Cài đặt Node.js, npm) ES6 là gì? ES6 (ECMAScript 6) hay còn gọi là ES2015 gồm một tập các cú pháp, chuẩn viết code… của JavaScript nhằm viết code đơn giản hơn, mạnh mẽ hơn… (Giống như trong Java thì từ Java 8 Read more about Code ví dụ Node.js với ES6 – Sử dụng babel.js[…]

nodejs logo

Code ví dụ NodeJs, Gửi email/gmail bằng nodejs

Code ví dụ NodeJs, Gửi email/gmail bằng nodejs. Việc gửi email bằng NodeJs khá đơn giản và nhanh chóng. Module sử dụng Để sử dụng chức năng gửi email trong node.js ta sử dụng module Nodemailer  Cài đặt module nodemailer bằng lệnh: npm install nodemailer Sau khi cài đặt nodemailer ta có thể include nó vào Read more about Code ví dụ NodeJs, Gửi email/gmail bằng nodejs[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js submit form với module Formidable

Code ví dụ Node.js submit form với module Formidable Module Formidable Module formidable là một module rất tuyệt vời để làm việc với form, file uploads. Để cài đặt module formidable ta dùng lệnh: npm install formidable Để include module formidable vào project ta dùng method: var formidable = require(‘formidable’); Với module formidable ta có Read more about Code ví dụ Node.js submit form với module Formidable[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js Đọc/Ghi/Sửa/Xóa file

Code ví dụ Node.js Đọc/Ghi/Sửa/Xóa file. Module File System (fs) Node.js hoạt động giống như 1 file server Với module file system, ta có thể làm việc với các file trên hệ thống (đọc, tạo, sửa, xóa và đổi tên file) Để include module file systerm ta sử dụng lệnh sau: var fs = require(‘fs’); (module Read more about Code ví dụ Node.js Đọc/Ghi/Sửa/Xóa file[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js HTTP Module – Tự học Node.js

Code ví dụ Node.js HTTP Module – Tự học Node.js HTTP Module HTTP module là một module có sẵn sau khi cài Node.js (bạn không cần phải cài thêm nhé) HTTP module cho phép truyền tải dữ liệu thông qua giao thức Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) Để include module HTTP ta dùng method require var Read more about Code ví dụ Node.js HTTP Module – Tự học Node.js[…]

nodejs logo

Các module trong Node.js – Hướng dẫn Nodejs

Các module trong Node.js – Hướng dẫn Nodejs (Xem thêm: Cách tải, cài đặt module trong Node.js) Các module trong Node.js Trong bài này mình sẽ giải thích các module có sẵn sau khi thực hiện cài Node.js 1. assert Gồm một tập các assertions dùng để test (khá giống với assert trong Java) 2. buffer Read more about Các module trong Node.js – Hướng dẫn Nodejs[…]