minio logo

Code ví dụ Node.js upload file lên Minio

Code ví dụ Node.js upload file lên Minio. (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) (Xem lại: MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows) 1. Module minio Module minio là một thư viện node.js cho phép chúng ta giao tiếp với các api của server minio như upload file, tạo buckets… Cài đặt Read more about Code ví dụ Node.js upload file lên Minio[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server

Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server Module http-server http-server là một module vô cùng đơn giản và rất dễ dàng để tạo một http server. http-server có thể biến một folder bất kỳ thành root folder (folder gốc) của một server mà không cần phải tạo project hay cấu hình. Do Read more about Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server[…]

nodejs logo

Hướng dẫn cài đặt nvm trên Ubuntu (Node Version Manager)

Hướng dẫn cài đặt nvm trên Ubuntu (Node Version Manager) (Xem thêm: NVM là gì? Cài đặt nvm trên Windows) (Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên Ubuntu) 1. Hướng dẫn cài đặt nvm trên Ubuntu (Node Version Manager) Tải nvm bằng 1trong 2 lệnh curl hoặc wget sau: curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | Read more about Hướng dẫn cài đặt nvm trên Ubuntu (Node Version Manager)[…]

Cài Nodejs trên IntelliJ, Code Node.js với IntelliJ IDEA

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA. Cài đặt plugin NodeJS Để thực hiện viết code Node.js trên intellij IDEA ta cần cài đặt plugin NodeJS. File -> Setting (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + S) Chọn menu Plugins, và gõ nodejs để tìm kiếm plugin NodeJS. Vì máy mình Read more about Cài Nodejs trên IntelliJ, Code Node.js với IntelliJ IDEA[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js Crypt3 – encode/decode

Code ví dụ Node.js Crypt3 – encode/decode Module crypt3 (Lưu ý, module crypt3 không chạy trên windows) Crypt3 mà module dùng để mã hóa và giải mã với crypt3 Để cài đặt module formidable ta dùng lệnh: npm install crypt3 Để include module formidable vào project ta dùng method: var crypt = require(‘crypt3/sync’); Mã hóa và Read more about Code ví dụ Node.js Crypt3 – encode/decode[…]

Code ví dụ NodeJS Log4j, ghi log với package log4js

Code ví dụ NodeJS Log4j, ghi log với package log4js (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Module log4js log4js là một module (package) hỗ trợ việc ghi log. Nó khá giống với thư viện log4j trong java. Cài đặt module log4js: npm i log4js Include module winston vào project node.js: var log4js = require(“log4js”); Code Read more about Code ví dụ NodeJS Log4j, ghi log với package log4js[…]

nodejs logo

Thực hiện exit, shutdown, thoát chương trình trong Node.js

Thực hiện exit, shutdown, thoát chương trình trong Node.js Trong Java để thoát chương trình hoặc tắt chương trình bằng code, ta có lệnh System.exit(), với Python là quit(), exit() Vậy muốn thoát khỏi chương trình Node.js ta phải làm như nào? Có khá nhiều cách để thoát, tắt chương trình Node.js, mỗi cách thích Read more about Thực hiện exit, shutdown, thoát chương trình trong Node.js[…]

nodejs socket cluster logo

Code ví dụ SocketCluster với client là Node.js

Code ví dụ SocketCluster với client là Node.js (Xem thêm: SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster) Trong bài này mình sẽ thực hiện publish và subscribe channel SocketCluster với client là Node.js Tạo và start SocketCluster server Trước hết mình sẽ tạo một server SocketCluster với tên là my_server. (Xem lại: Tạo SocketCluster Server) Read more about Code ví dụ SocketCluster với client là Node.js[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston

Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston. (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Module winston là gì? Winston là một module, một thư viện thực hiện ghi log trong Node.js. Nó giúp cho việc ghi log đơn giản và mạnh mẽ hơn với nhiều lựa chọn (log ra file, log Read more about Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston[…]

stackjava.com