Cài Nodejs trên IntelliJ, Code Node.js với IntelliJ IDEA

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA. Cài đặt plugin NodeJS Để thực hiện viết code Node.js trên intellij IDEA ta cần cài đặt plugin NodeJS. File -> Setting (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + S) Chọn menu Plugins, và gõ nodejs để tìm kiếm plugin NodeJS. Vì máy mình Read more about Cài Nodejs trên IntelliJ, Code Node.js với IntelliJ IDEA[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston

Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston. (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Module winston là gì? Winston là một module, một thư viện thực hiện ghi log trong Node.js. Nó giúp cho việc ghi log đơn giản và mạnh mẽ hơn với nhiều lựa chọn (log ra file, log Read more about Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston[…]

nodejs socket cluster logo

Code ví dụ SocketCluster với client JavaScript (HTML – Browser)

Code ví dụ SocketCluster với client JavaScript (HTML – Browser). Trong bài này mình sẽ thực hiện publish và subscribe channel của SocketCluster với client là browser (chạy bằng javascript) Tạo và start SocketCluster server Trước hết mình sẽ tạo một server SocketCluster với tên là my_server. socketcluster create my_server Kết quả: Và start server Read more about Code ví dụ SocketCluster với client JavaScript (HTML – Browser)[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js tạo lịch với module node-schedule

Code ví dụ Node.js tạo lịch với module node-schedule. (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Module node schedule Node schedule là một module dùng để đặt lịch chạy cho một chức năng nào đó, ví dụ 5 giờ sáng hàng ngày chạy chức năng báo thức, cứ 7h sáng chủ nhật hàng tuần gửi Read more about Code ví dụ Node.js tạo lịch với module node-schedule[…]

nodejs socket cluster logo

Hướng dẫn worker.js và server.js trong ứng dụng SocketCluster

Hướng dẫn worker.js và server.js trong ứng dụng SocketCluster. Trong bài này mình sẽ thực hiện xóa các thông tin mặc định trong file worker.js và server.js và thực hiện tùy chỉnh các thông tin cơ bản nhất. Cài đặt SocketCluster Server SocketCluster server được viết bằng node.js do đó máy bạn phải cài Node.js Read more about Hướng dẫn worker.js và server.js trong ứng dụng SocketCluster[…]

nodejs socket cluster logo

Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World

Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World. Cài đặt SocketCluster Server SocketCluster server được viết bằng node.js do đó máy bạn phải cài Node.js trước khi cài SocketCluster nhé. (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows) Ở bài này mình sẽ cài SocketCluster Server giống như 1 framework: Read more about Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os

Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os Module OS Module OS là module có sẵn khi cài node.js Module OS cung cấp các api để lấy thông về hệ điều hành (kiến trúc, platform, current user, network…) The OS module provides information about the computer’s operating system. Để Read more about Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os[…]

nodejs socket cluster logo

SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster

SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster SocketCluster là gì? SocketCluster là một mã nguồn mở, một framework real-time cho Node.js. Nó hỗ trợ cả giao tiếp giữa client với server; một nhóm (group) thông qua cơ chế pub/sub channel (hiểu nôm na là nó tạo 1 kênh riêng để các phần tử trong Read more about SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib

Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib (Xem thêm: Hướng dẫn Node.js) Module sử dụng Để thực hiện nén/giải nén file (zip/unzip) trong node.js ta sử dụng module zlib zlib là module có sẵn khi cài node.js, để include zlib vào project ta dùng method var zlib = require(‘zlib’); Nén file (zip) Read more about Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL – Phân trang với LIMIT, OFFSET

Code ví dụ Node.js MySQL – Phân trang với LIMIT, OFFSET (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) MySQL LIMIT – OFFSET Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, Read more about Code ví dụ Node.js MySQL – Phân trang với LIMIT, OFFSET[…]

DMCA.com Protection Status stackjava.com