SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring MVC Security đăng nhập bằng LinkedIn

Code ví dụ Spring MVC Security đăng nhập bằng LinkedIn (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet đăng nhập (login) bằng Linkedin) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Security đăng nhập bằng Linkedin) Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo ứng dụng/app trên Read more about Code ví dụ Spring MVC Security đăng nhập bằng LinkedIn[…]

spring boot security linkedin

Code ví dụ Spring Boot Security đăng nhập bằng Linkedin

Code ví dụ Spring Boot Security đăng nhập bằng Linkedin (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet đăng nhập (login) bằng Linkedin) Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail) Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 + Spring Security Maven JDK Read more about Code ví dụ Spring Boot Security đăng nhập bằng Linkedin[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail. (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail)) Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo ứng dung/project trên google API (Xem Read more about Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail[…]

spring boot google logo

Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail)

Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail) (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)) (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 + Spring Security Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Thymeleaf Tạo Spring Boot Project Read more about Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail)[…]

Code ví dụ Spring MVC Security, login bằng Facebook

Code ví dụ Spring MVC Security, login bằng Facebook (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook) (Xem lại bài Code ví dụ JSP Servlet login bằng Facebook (Java Web) để hiểu nguyên lý đăng nhập bằng tài khoản facebook) Ở bài này mình cũng sẽ không dùng Facebook SDK hay Spring Social mà sẽ Read more about Code ví dụ Spring MVC Security, login bằng Facebook[…]

spring boot login facebook

Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook

Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook. (Xem lại bài Code ví dụ JSP Servlet login bằng Facebook (Java Web) để hiểu nguyên lý đăng nhập bằng tài khoản facebook) Ở bài này mình cũng sẽ không dùng Facebook SDK hay Spring Social mà sẽ tạo thủ công quy trình đăng nhập ứng dụng bằng Read more about Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook[…]

SPRING BOOT SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Boot JSON Web Token (JWT)

Code ví dụ Spring Boot JSON Web Token (JWT) (Xem lại: Code ví dụ Spring MVC – Spring Security JSON Web Token. (XML config)) (Xem lại: JSON Web Token là gì?) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 + Spring Security Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Read more about Code ví dụ Spring Boot JSON Web Token (JWT)[…]

SPRING BOOT SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Form Login)

Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Form Login) (Xem lại: Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (XML Config)) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo Spring Boot Project Cấu trúc Project File Controller: package stackjava.com.sbmultipleformlogin.controller; import org.springframework.stereotype.Controller; import org.springframework.ui.Model; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; import Read more about Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Form Login)[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (multiple form login)

Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (multiple form login). (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Annotation Config)) Trong một số trường hợp, ứng dụng web của bạn sẽ cần nhiều hơn 1 trang login, có thể là một trang login riêng biệt dành cho người quản trị hệ thống hoặc Read more about Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (multiple form login)[…]

SPRING BOOT SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Boot Concurrent Session Control/ Max Session

Code ví dụ Spring Boot Concurrent Session Control/ Max Session (Xem lại: Spring MVC Security Concurrent Session Control/ Max Session (XML config)) Trong nhiều trường hợp, bạn muốn tài khoản người dùng chỉ có thể login tại một vị trí (để tránh xung đột dữ liệu, bảo mật…). Ví dụ như nick chơi game, nếu bạn Read more about Code ví dụ Spring Boot Concurrent Session Control/ Max Session[…]

stackjava.com