ubuntu logo

Chạy file jar giống như một service trên Ubuntu (Linux)

Chạy file jar giống như một service trên Ubuntu (Linux). Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chạy 1 ứng dụng java (file .jar) trên ubuntu giống như 1 service (chạy ngầm). Tức là chúng ta có thể start, stop nó giống như 1 service hay có thể thể lựa chọn khởi động cùng Read more about Chạy file jar giống như một service trên Ubuntu (Linux)[…]

Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available

Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available Lỗi “No compatible attachment provider is not available” xảy ra khi  code của bạn yêu cầu phải sử dụng jdk để chạy trong khi môi trường của bạn lại đang để là jre Ví dụ Read more about Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available[…]

Hướng dẫn cài đặt Java, JDK trên MacOS (macbook)

Hướng dẫn cài đặt Java, JDK trên MacOS (macbook) 1. Download và cài đặt JDK Download bản cài đặt JDK 8 tại https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html Chọn bản JDK cho MacOS: (có đuôi .dmg) Click đúp vào file .dmg vừa tải về và tiến hành cài đặt Click Continue: Mấy bước này toàn Continue với Next thôi, hiện ra Read more about Hướng dẫn cài đặt Java, JDK trên MacOS (macbook)[…]

Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture

Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture

Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture. Với Javascript thì việc thực hiện await các tác vụ (các process) rất đơn giản. Còn với Java là ngôn ngữ đa luồng, việc await ở đây là await các thread, muốn thực hiện điều đó ta cần sử dụng thêm thư việc. Thư viện Read more about Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture[…]

CompletableFuture là gì? Code ví dụ Java CompletableFuture (Java 8)

CompletableFuture là gì? Code ví dụ Java CompletableFuture (Java 8) (Xem lại: Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java) (Xem lại: So sánh Future và CompletableFuture trong Java) Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách xử lý bất đồng bộ trong Java với Future tuy nhiên nó vẫn có rất nhiều hạn chế. Từ Read more about CompletableFuture là gì? Code ví dụ Java CompletableFuture (Java 8)[…]

Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java

Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java. (Xem thêm: So sánh Future và CompletableFuture trong Java) Thay vì tạo thread bằng việc Extend Thread hoặc implement Runable và tự quản lý số lượng thread. Thì ta có một hướng tiếp cận khác đó là sử dụng Callable và Future. (Cho phép hủy các thread, kiểm Read more about Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java[…]

So sánh Future và CompletableFuture trong Java

So sánh Future và CompletableFuture trong Java

So sánh Future và CompletableFuture trong Java. (Xem thêm: Code ví dụ Future trong Java) (Xem thêm: Code ví dụ CompletableFuture trong Java) Future và CompletableFuture là gì? Future là một tính năng cung cấp từ Java 5. Future là kết quả trả về của một tính toán bất đồng bộ (khi tính toán nó Read more about So sánh Future và CompletableFuture trong Java[…]

Phân biệt Heap memory và Stack memory trong java

Phân biệt Heap memory và Stack memory trong java. Bộ nhớ Heap – Heap Memory Heap memory là bộ nhớ được sử dụng bởi Java Runtime để cấp phát bộ nhớ cho các đối tượng (object) và String. Bất kỳ khi nào có một đối tượng được tạo, nó sẽ được tạo lưu ở bộ Read more about Phân biệt Heap memory và Stack memory trong java[…]

Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Windows

Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Windows (Xem thêm: Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu) 1. Download và cài đặt JDK Download bản cài đặt JDK 8 tại https://www.oracle.com/…/jdk8-downloads-2133151.html (Các bạn cũng có thể download các bản JDK khác tại https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html) Chọn Accept License Agreement Chọn bản cài đặt trên windows (Windows x86 hoặc Windows x64), ở đây Read more about Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Windows[…]

quartz logo

Code ví dụ Java đặt lịch với Quartz Scheduler

Code ví dụ Java đặt lịch với Quartz Scheduler. (Xem thêm: Code ví dụ Java đặt lịch với Timer, TimerTask) (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled) 1. Quartz Scheduler là gì? Quartz là một thư viện, một framework mã nguồn mở cho phép bạn lên lịch các công việc theo một Read more about Code ví dụ Java đặt lịch với Quartz Scheduler[…]

stackjava.com