spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Logging (Ghi log với SLF4J)

Code ví dụ Spring Boot Logging (Ghi log với SLF4J). Ghi Log trong Spring Boot Khi bạn tạo Spring Boot Project. Bản thân thư viện spring-boot-starter đã chứa thư viện thực hiện logging SLF4J với cài đặt của nó (thường là common logging, slf4j) nên bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ thư viện nào nữa Read more about Code ví dụ Spring Boot Logging (Ghi log với SLF4J)[…]

ubuntu logo

Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem

Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem 1. Sửa lỗi 0x80070003 Windows Subsystem for Linux (WSL) chỉ chạy trên ổ đĩa hệ thống (system driver – thường là ổ C). Chắc chắn rằng app của bạn được lưu trữ trên system driver. Mở Settings -> Storage -> More Storage Settings: Chọn ổ đĩa bạn muốn sử dụng để lưu Read more about Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem[…]

ubuntu logo

Cài đặt ubuntu trên windows 10 với Windows Linux Subsystem

Cài đặt ubuntu trên windows 10 với Windows Linux Subsystem Windows Linux Subsystem là gì? Windows Subsystem for Linux (WSL) là một tính năng mới trên Windows 10, cho phép chạy các lệnh command-line của linux trên windows mà không cần phải cài máy ảo. Tóm lại, sau khi cài đặt ta có thể sử dụng Read more about Cài đặt ubuntu trên windows 10 với Windows Linux Subsystem[…]

docker logo

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository (Xem lại: Cài đặt docker trên windows) (Xem lại: Cài đặt docker trên ubuntu bằng package .deb) Yêu cầu: Để cài đặt docker máy tính của bạn phải cài bản ubuntu 64 bit dưới đây: Bionic 18.04 (LTS) Artful 17.10 Xenial 16.04 (LTS) Trusty 14.04 (LTS) Read more about Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository[…]

docker logo

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb (Xem lại: Cài đặt docker trên windows 10) Ở bài này mình sẽ hướng dẫn cài Docker CE (community edition – bản miễn phí) Cài nhanh curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add – sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable” sudo apt-get update Read more about Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb[…]

docker logo

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox Cài đặt docker trên windows Từ trước tới giờ docker chỉ dành riêng cho linux, muốn cài docker trên windows ta phải sử dụng máy ảo hoặc dùng docker toolbox để cài đặt docker. Tuy nhiên kể từ phiên bản Windows 10 64bit Pro, Enterprise and Education Read more about Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox[…]

mongodb logo

Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB

This entry is part 5 of 5 in the series MongoDB

Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB. Xóa database trong MongoDB Cú pháp: Để xóa database trong MongoDB ta dùng lệnh sau: db.dropDatabase() Lưu ý là bạn phải kết nối tới database cần xóa trước rồi mới thực hiện lệnh db.dropDatabase() Ví dụ: Hiển thị tất cả các database trong MongoDB: Bây giờ Read more about Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB[…]

mongodb logo

Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB

This entry is part 4 of 5 in the series MongoDB

Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB Tạo mới database trong MongoDB Cú pháp: use database_name Lệnh use được sử dụng để chỉ rõ database mà bạn muốn kết nối (ví dụ bạn muốn tạo collections ở database A thì bạn phải kết nối tới database A trước rồi mới tạo collections) Nếu database Read more about Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB[…]

robo3t logo, robomongo logo

Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows

This entry is part 2 of 5 in the series MongoDB

Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người download và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows Robo 3T là gì? Robo 3T hay chính là RoboMongo trước kia (sau khi đã được sửa lỗi, cải thiện) Robo 3T là công cụ trực quan Read more about Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows[…]

mongodb logo

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)

This entry is part 3 of 5 in the series MongoDB

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04) Yêu cầu Hiện tại MongoDB chỉ hỗ trợ bản ubuntu 64-bit LTS (long term support). Ví dụ 14.04 LTS (trusty) và16.04 LTS (xenial) Trong bài này mình thực hiện cài đặt MongoDB Community Edition (bản miễn phí) trên hệ điều hành ubuntu 16.04 Sử dụng package.deb để cài Read more about Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)[…]