YAGNI, DRY là gì? (Nguyên tắc YAGNI, DRY trong Java)

YAGNI, DRY là gì? (Nguyên tắc YAGNI, DRY trong Java)

YAGNI, DRY là gì? (Nguyên tắc YAGNI, DRY trong Java) Cũng giống như KISS, YAGNI và DRY là 2 nguyên tắc quan trọng để lập trình. 1. DRY DRY: “Don’t Repeat Yourself” – Đừng bao giờ lặp lại code. Bạn cũng có thể đã nghe về sự so sánh: DRY cod vs WET code (Don’t Repeat Yourself and Write Everything Read more about YAGNI, DRY là gì? (Nguyên tắc YAGNI, DRY trong Java)[…]

Nguyên tắc KISS trong Java

KISS PRINCIPLE (Nguyên tắc KISS Trong JAVA)

Nguyên tắc KISS trong Java. KISS là gì? KISS ở đây là: Keep It Simple, Stupid! không phải “hun nhau” đâu nhé. Hiểu nôm na thì KISS cõ nghĩa là giữ cho code của bạn thật đơn giản, càng đơn giản, ngắn gọn càng tốt.Bạn viết code, người khác vừa đọc đã hiểu bạn đang Read more about KISS PRINCIPLE (Nguyên tắc KISS Trong JAVA)[…]

stackjava.com