YAGNI, DRY là gì? (Nguyên tắc YAGNI, DRY trong Java)

YAGNI, DRY là gì? (Nguyên tắc YAGNI, DRY trong Java)

YAGNI, DRY là gì? (Nguyên tắc YAGNI, DRY trong Java) Cũng giống như KISS, YAGNI và DRY là 2 nguyên tắc quan trọng để lập trình. 1. DRY DRY: “Don’t Repeat Yourself” – Đừng bao giờ lặp lại code. Bạn cũng có thể đã nghe về sự so sánh: DRY cod vs WET code (Don’t Repeat Yourself and Write Everything Read more about YAGNI, DRY là gì? (Nguyên tắc YAGNI, DRY trong Java)[…]

HashCode với Equals trong Java

HashCode với Equals trong Java Đầu tiên ta phân biệt giữa equals() và ‘==’. Toán tử ‘==’ được dùng để so sánh địa chỉ 2 đối tượng và giá trị của các biến nguyên thủy. Còn equals() được dùng để định nghĩa thế nào là 2 đối tượng trùng nhau, equals() chỉ áp dụng cho Read more about HashCode với Equals trong Java[…]

stackjava.com