reverse ajax logo

Reverse Ajax là gì? Các kỹ thuật Reverse Ajax

Reverse Ajax là gì? Các kỹ thuật Reverse Ajax 1. Reverse Ajax là gì Reverse AJAX mà kỹ thuật cho phép server đẩy dữ liệu về phía client ngay khi cần thiết. Tại sao cần Reverse Ajax? Ajax hoạt động dựa trên giao thức HTTP (request – response), Client chỉ nhận dữ liệu từ server Read more about Reverse Ajax là gì? Các kỹ thuật Reverse Ajax[…]

DMCA.com Protection Status stackjava.com