reactjs logo

Code ví dụ React, ReactJS hello world

Code ví dụ React, ReactJS Hello World ReactJS là gì? React là một thư viện Javascript (nên thường gọi là ReactJS) được dùng để xây dụng giao diện người dùng. ( React là mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook. React là tầng view trong mô hình MVC * Lưu ý: React là thư Read more about Code ví dụ React, ReactJS hello world[…]

reverse ajax logo

Reverse Ajax là gì? Các kỹ thuật Reverse Ajax

Reverse Ajax là gì? Các kỹ thuật Reverse Ajax 1. Reverse Ajax là gì Reverse AJAX mà kỹ thuật cho phép server đẩy dữ liệu về phía client ngay khi cần thiết. Tại sao cần Reverse Ajax? Ajax hoạt động dựa trên giao thức HTTP (request – response), Client chỉ nhận dữ liệu từ server Read more about Reverse Ajax là gì? Các kỹ thuật Reverse Ajax[…]

javascript logo

Phân biệt sự khác nhau giữa null với undefined – Javascript

Phân biệt sự khác nhau giữa null với undefined – Javascript. Null và Undefined là gì? Với những bạn đang lập trình Java hay C/C++… Chắc hẳn không còn lạ gì với kiểu dữ liệu null vậy còn undefine là gì? Cả Null và Undefine đều là 2 kiểu dữ liệu biểu thị rằng biến/đối Read more about Phân biệt sự khác nhau giữa null với undefined – Javascript[…]

stackjava.com