apache poi

Đọc ghi file Excel bằng Java sử dụng Apache POI

Đọc ghi file Excel bằng Java sử dụng Apache POI 1. Apache POI là gì? Apache POI là một thư viện mã nguồn mở cung cấp bởi apache được sử dụng để xử lý các file office như word, excel, powerpoint… 1.1 Xử lý file Excel với Apache POI Apache POI xử lý các thành Read more about Đọc ghi file Excel bằng Java sử dụng Apache POI[…]

Phân biệt sự khác nhau giữa worksheet và workbook – Excel

Phân biệt sự khác nhau giữa worksheet và workbook – Excel 1. Worksheet trong Excel Một worksheet trong là một bảng tính đơn, gồm các cell (các ô) được tổ chức theo các dòng, các cột. Một worksheet bắt đầu với row = 1 và column = A (dòng 1, cột A) Một cell có Read more about Phân biệt sự khác nhau giữa worksheet và workbook – Excel[…]

stackjava.com