spring mvc

Spring MVC – Phần 12: Apache Tiles là gì? Ví dụ Spring MVC Tiles

Spring MVC – Phần 12: Apache Tiles là gì? Ví dụ Spring MVC Tiles 1. Apache Tiles là gì? Apache Tiles là một framework/engine thực hiện việc tạo template. Apache Tiles là một mã nguồn mở phát triển bởi apache, được xây dựng để đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web, đặc biệt Read more about Spring MVC – Phần 12: Apache Tiles là gì? Ví dụ Spring MVC Tiles[…]

Apache Tiles là gì? Code Ví dụ với JSP Servlet

Apache Tiles là gì? Code ví dụ với JSP Servlet 1. Apache Tiles là gì? Apache Tiles là một framework/engine thực hiện việc tạo template. Apache Tiles là một mã nguồn mở phát triển bởi apache, được xây dựng để đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web, đặc biệt là với mô hình Read more about Apache Tiles là gì? Code Ví dụ với JSP Servlet[…]

JMeter phần 3 – Load Testing với Database bằng Apache JMeter

Load Testing với Database bằng Apache JMeter. Ở bài trước mình đã hướng dẫn load testing đơn giản với 1 trang web. Ở bài chúng ta tiếp tục thực hiện load testing với database. – Mình sẽ thực hiện trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL (nếu bạn chưa cài đặt MySQL thì Read more about JMeter phần 3 – Load Testing với Database bằng Apache JMeter[…]

JMeter Phần 2 – Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng với Apache JMeter

Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng với Apache JMeter. Một số chú giải trong Apache JMeter: Test Plan: là kế hoạch test, chứa các tình huống test khác nhau Một vài yếu tố trong test plan như: thread groups,listeners,assertions,sample generating controllers,logic controllers,… (*Lưu ý: Một test plan phải có một thread groups ) Mỗi Thread Group này sẽ mô Read more about JMeter Phần 2 – Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng với Apache JMeter[…]

JMeter Phần 1 – Apache JMeter là gì? Hướng dẫn cài đặt Apache JMeter

Apache JMeter là gì? Hướng dẫn cài đặt Apache JMeter Mấy bài trước mình đã giới thiệu apache maven, apache tomcat, thư viện apache common io chúng đều là những thứ được phát triển bởi Apache. Lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn về 1 phần mềm khác nữa của Apache là Apache JMeter Read more about JMeter Phần 1 – Apache JMeter là gì? Hướng dẫn cài đặt Apache JMeter[…]

apache poi

Apache POI – Đọc ghi file PowerPoint ppt bằng Java với Apache POI

Apache POI – Đọc ghi file PowerPoint ppt bằng Java với Apache POI 1. Xử lý file PowerPoint với Apache POI Các thành phần cơ bản của file PowerPoint và các class trong Apache POI dùng để xử lý chúng: Presentation (1 file trình chiếu PowerPoint) Để tạo và quản lý presentation ta sử dụng Read more about Apache POI – Đọc ghi file PowerPoint ppt bằng Java với Apache POI[…]

apache poi

Đọc ghi file Excel bằng Java sử dụng Apache POI

Đọc ghi file Excel bằng Java sử dụng Apache POI 1. Apache POI là gì? Apache POI là một thư viện mã nguồn mở cung cấp bởi apache được sử dụng để xử lý các file office như word, excel, powerpoint… 1.1 Xử lý file Excel với Apache POI Apache POI xử lý các thành Read more about Đọc ghi file Excel bằng Java sử dụng Apache POI[…]

Apache Common IO là gì? Đọc/ghi file với Common IO

Apache Common IO là gì? Đọc/ghi file với Common IO. 1. Apache Common IO là gì? Apache Commons là 1 dự án được tạo nên để cung cấp cho các lập trình viên một tập hợp các thư viện chung mà chúng ta hay dùng hàng ngày để code. Apache Common IO là một phần Read more about Apache Common IO là gì? Đọc/ghi file với Common IO[…]

apache poi

Đọc ghi file MS Word bằng Java với Apache POI

Đọc ghi file MS Word bằng Java với Apache POI 1. Apache POI là gì? Apache POI là một thư viện mã nguồn mở cung cấp bởi apache được sử dụng để xử lý các file office như word, excel, powerpoint… 2. Các class chính của Apache POI Word XWPFDocument: Được sử dụng để đọc ghi các file Read more about Đọc ghi file MS Word bằng Java với Apache POI[…]

apache poi

Apache POI là gì? Đọc ghi file Office bằng Java

Apache POI là gì? Đọc ghi file Office bằng Java Trong nhiều trường hợp, phần mềm của chúng ta được yêu cầu tạo, đọc dữ liệu từ các file MS Office. Để xử lý các file MS Office ta cần các API phục vụ cho việc đọc ghi đơn giản hơn. (Mặc định trong Java Read more about Apache POI là gì? Đọc ghi file Office bằng Java[…]

stackjava.com