Dependency Injection (DI) là gì? Code ví dụ bằng Java

Dependency Injection (DI) là gì? Code ví dụ bằng Java. 1. Dependency Injection là gì? Dependency Inject là 1 kỹ thuật, 1 design pattern cho phép xóa bỏ sự phụ thuộc hard-code và làm cho ứng dụng của bạn dễ mở rộng và maintain hơn. Để hiểu định nghĩa trên, mình có ví dụ sau: Read more about Dependency Injection (DI) là gì? Code ví dụ bằng Java[…]

Bridge Pattern trong Java – Code ví dụ Composite Pattern

Bridge Pattern trong Java – Code ví dụ Composite Pattern. 1. Bridge Pattern là gì? Bridge Pattern là một mẫu cấu trúc (Structural Pattern). Bridge Pattern được dùng khi có sự phân cấp giao diện trong cả thành phần interface lẫn thành phần implement nó. 2. Bridge Pattern UML Diagram. 3. Ví dụ. Ta có Read more about Bridge Pattern trong Java – Code ví dụ Composite Pattern[…]

Composite Pattern trong Java – Code ví dụ Composite Pattern

Composite Pattern trong Java – Code ví dụ Composite Pattern. 1. Composite Pattern là gì? Composite Pattern là một mẫu cấu trúc (Structural Pattern). Composite Pattern cho phép tương tác với tất cả các đối tượng tương tự nhau giống như là các đối tượng đơn hoặc collections. Ví dụ: Đối tượng File sẽ là Read more about Composite Pattern trong Java – Code ví dụ Composite Pattern[…]

Facade Pattern trong Java – Code ví dụ Facade Pattern

Facade Pattern trong Java – Code ví dụ Facade Pattern 1. Facade Pattern là gì? Facade Pattern là một mẫu cấu trúc (Structural Pattern). Facade Pattern được dùng để các ứng dụng phía client dễ dàng giao tiếp với hệ thống. Thay vì phải làm việc với nhiều hệ thống/module con, Facade Pattern giúp ứng Read more about Facade Pattern trong Java – Code ví dụ Facade Pattern[…]

Adapter Pattern trong Java – Code ví dụ Adapter Pattern.

Adapter Pattern trong Java – Code ví dụ Adapter Pattern. 1. Adapter Pattern là gì? Adapter Pattern là một mẫu cấu trúc (Structural Pattern). Adapter Pattern cho phép các inteface không liên quan tới nhau có thể làm việc cùng nhau. Đối tượng giúp kết nối các interface gọi là Adapter. Ví dụ trong cuộc Read more about Adapter Pattern trong Java – Code ví dụ Adapter Pattern.[…]

Prototype Pattern – Code ví dụ Prototype pattern bằng Java

Prototype Pattern – Code ví dụ Prototype pattern bằng Java. 1. Prototype Pattern là gì? Prototype Pattern là một mẫu tạo dựng (Creation Pattern). Prototype Pattern được dùng khi việc tạo một object tốn nhiều chi phí và thời gian trong khi bạn đã có một object tương tự tồn tại. Prototype Pattern cung cấp Read more about Prototype Pattern – Code ví dụ Prototype pattern bằng Java[…]

Builder Pattern – Code ví dụ Builder Pattern bằng Java.

Builder Pattern – Code ví dụ Builder Pattern bằng Java. Builder Pattern là một mẫu thiết kế tạo dựng (Creation Pattern). Builder Pattern được xây dựng để khắc phục một số nhược điểm của Factory Pattern và Abstract Factory Pattern. 1. Builder Pattern Builder pattern được sử dụng để xử lý các vấn đề còn tồn Read more about Builder Pattern – Code ví dụ Builder Pattern bằng Java.[…]

Abstract Factory Pattern – Code ví dụ Abstract Factory bằng Java.

Abstract Factory Pattern – Code ví dụ Abstract Factory bằng Java. Abstract Factory pattern là một mẫu tạo dựng (Creation Pattern). Abstract Factory pattern rất giống với Factory Pattern ngoại trừ việc nó là factory của các factory. 1. Abstract Factory Pattern. Nếu bạn đã quen với  Factory Pattern thì bạn sẽ thấy nó chỉ có 1 Read more about Abstract Factory Pattern – Code ví dụ Abstract Factory bằng Java.[…]

Factory Pattern – Code ví dụ Factory Pattern bằng Java.

Factory Pattern – Code ví dụ Factory Pattern bằng Java. Factory Pattern hay còn được biết tới là Factory Method Pattern. 1. Factory Pattern là gì? Factory Pattern là một mẫu thiết kế tạo dựng (Creation Pattern), nó được sử dụng rộng rãi trong JDK và các Framework như Spring, Struts. Factory Pattern được sử dụng Read more about Factory Pattern – Code ví dụ Factory Pattern bằng Java.[…]

Singleton Pattern – Code ví dụ Singleton Pattern bằng Java.

Singleton Pattern – Code ví dụ Singleton Pattern bằng Java. 1. Singleton Pattern là gì? Singleton Pattern là 1 mẫu thiết kế tạo dựng (Creation Pattern) Singleton Pattern được dùng để ngăn cản việc tạo các thể hiện của một lớp (class) nhằm đảm bảo rằng luôn chỉ có 1 thể hiện của class tồn Read more about Singleton Pattern – Code ví dụ Singleton Pattern bằng Java.[…]

stackjava.com