Code ví dụ Spring MVC JSF (Spring với JSF, CDI)

Code ví dụ Spring MVC JSF (Spring với JSF, CDI) Ở ví dụ này chúng ta sẽ tạo một ví dụ Spring kết hợp với JSF. Tìm hiểu cách truy cập các bean được quản lý bởi Spring, JSF, CDI container. Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE JSF 2.2.8 CDI 2.0-PFD2 Maven Eclipse Tomcat Tạo Maven Project Read more about Code ví dụ Spring MVC JSF (Spring với JSF, CDI)[…]

Series PrimeFaces – Phần 1, PrimeFaces là gì? ví dụ với PrimeFaces và JSF

Series PrimeFaces – Phần 1, PrimeFaces là gì? ví dụ với PrimeFaces và JSF. 1. PrimeFaces là gì? Primefaces là một framework mã nguồn mở cho JSF (JavaServer Faces) với hơn 100 component, tối ưu cho mobile, validate phía client, hỗ trợ AJAX mạnh mẽ… PrimeFaces cũng được coi là một trong những thư viện Read more about Series PrimeFaces – Phần 1, PrimeFaces là gì? ví dụ với PrimeFaces và JSF[…]

Code ví dụ PhaseListener, Sự kiện chuyển pha trong JSF

Code ví dụ PhaseListener, Sự kiện chuyển pha trong JSF Xem lại: Các pha / giai đoạn trong vòng đời của JSF Ở bài này chúng ta sẽ thực hiện ví dụ log lại thông tin mỗi khi JSF chuyển pha để hiểu rõ từng bước thực thi trong jsf framework. Maven Project: Thư viện sử Read more about Code ví dụ PhaseListener, Sự kiện chuyển pha trong JSF[…]

Series JSF – Phần 11 Đa ngôn ngữ (Internationalization) trong JSF Framework

Series JSF – Phần 11 Đa ngôn ngữ (Internationalization) trong JSF Framework. (Phần cuối). Đa ngôn ngữ là một kỹ thuật giúp thay đổi trạng thái/ giá trị của các nhãn, message, tiền tệ, datetime mà không phải hardcode trong chương trình. Thay vào đó, chúng được lưu bên ngoài mã code ở các gói Read more about Series JSF – Phần 11 Đa ngôn ngữ (Internationalization) trong JSF Framework[…]

Series JSF – Phần 10 Xử lý Ajax trong JSF Framework

Series JSF – Phần 10 Xử lý Ajax trong JSF Framework. 1. AJAX là gì? AJAX (Stands for Asynchronuous JavaScript and XML): là một kỹ thuật sử dụng JavaScript để gửi dữ liệu tới server và nhận dữ liệu về một cách không đồng bộ. Do vậy, khi sử dụng Ajax, javascript code sẽ trao Read more about Series JSF – Phần 10 Xử lý Ajax trong JSF Framework[…]

Series JSF – Phần 9 Các thẻ (tag) Validator, validate trong JSF Framework

Series JSF – Phần 9 Các thẻ (tag) Validator, validate trong JSF Framework. Tương tự khả năng convert dữ liệu, JSF cũng cung cấp khả năng validate (kiểm tra tính hợp lệ) của dữ liệu bên trong chính các UI component. Những thẻ này  có thẻ validate chiều dài, loại dữ liệu hoặc bạn cũng có Read more about Series JSF – Phần 9 Các thẻ (tag) Validator, validate trong JSF Framework[…]

Series JSF – Phần 8 Các thẻ (tag) Convertor, convert trong JSF

Series JSF – Phần 8 Các thẻ (tag) Convertor, convert trong JSF JSF cung cấp khả năng chuyển đổi định dạng dữ liệu (convert) ở bên trong các UI component. Ví dụ, chuyển đổi text thành đối tượng date và  validate định dạng khi nhập vào. Để sử dụng những thẻ này chúng ta cần Read more about Series JSF – Phần 8 Các thẻ (tag) Convertor, convert trong JSF[…]

Tạo thẻ tùy chỉnh, định nghĩa thẻ mới trong JSF

Tạo thẻ tùy chỉnh, định nghĩa thẻ mới trong JSF JSF hỗ trợ lập trình viên tự định nghĩa các thẻ cho riêng mình, chúng có thể được dùng để hiển thị nội dung tùy chỉnh theo ý muốn của người tạo. Các bước tạo một thẻ mới trong JSF Để định nghĩa một thẻ Read more about Tạo thẻ tùy chỉnh, định nghĩa thẻ mới trong JSF[…]

JSF – thẻ param, ui:param trong facelets

JSF – thẻ param, ui:param trong facelets Sử dụng thẻ ui:param giúp chúng ta truyền các tham số tới file template hoặc một file được include. Trong bài  JSF-Template chúng ta đã biết cách làm thế nào để tạo và sử dụng các thẻ template. Chúng ta định nghĩa các vùng (section) như header, footer, content Read more about JSF – thẻ param, ui:param trong facelets[…]

Template trong JSF, các thẻ ui:insert ui:define ui:include ui:composition

Template trong JSF, các thẻ ui:insert ui:define ui:include ui:composition Các thẻ ui:insert ui:define ui:include ui:composition là các thẻ facalet trong JSF. 1. ui:insert Sử dụng file template. Nó định nghĩa nội dung để đưa vào một template. Thẻ ui:define sẽ đặt nội dung vào 2. ui:define Định nghĩa nội dung để chèn vào một template 3. Read more about Template trong JSF, các thẻ ui:insert ui:define ui:include ui:composition[…]

stackjava.com