CDI là gì? Code ví dụ CDI trong Java

Code ví dụ Interceptor trong CDI Java, annotation @Interceptor

Code ví dụ Interceptor trong CDI Java, annotation @Interceptor Interceptor trong CDI là một chức năng giống như AspectJ, cho phép lọc/chặn các method một cách độc lập mà không ảnh hưởng tới chương trình. (Xem lại: AspectJ là gì? Spring AOP + AspectJ ví dụ với AspectJ) Chức năng Interceptor rất hữu ích trong những Read more about Code ví dụ Interceptor trong CDI Java, annotation @Interceptor[…]

CDI là gì? Code ví dụ CDI trong Java

Code ví dụ Annotation @PostConstruct, @PreDestroy, @Any trong Java CDI

Code ví dụ Annotation @PostConstruct, @PreDestroy, @Any trong Java CDI. Mỗi CDI bean có một vòng đời, chúng ta có thể bắt được sự kiện khởi tạo và chuẩn bị hủy của mỗi bean đó bằng việc sử dụng 2 annotation @PostConstruct và @PreDestroy. 1. Annotation @PostConstruct Thứ tự thực hiện khi khởi tạo 1 Read more about Code ví dụ Annotation @PostConstruct, @PreDestroy, @Any trong Java CDI[…]

CDI là gì? Code ví dụ CDI trong Java

Java CDI Inject nhiều kiểu vào cùng một bean, annotation @Qualifier

Java CDI Inject nhiều kiểu vào cùng một bean, annotation @Qualifier Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách inject một cài đặt của một interface vào bean.  Vậy trường hợp muốn inject nhiều cài đặt khác nhau của một interface vào cùng một bean thì như thế nào? Bài này mình sẽ hướng dẫn Read more about Java CDI Inject nhiều kiểu vào cùng một bean, annotation @Qualifier[…]

CDI là gì? Code ví dụ CDI trong Java

Java CDI – Sử dụng @Alternative để chọn một thay thế, Annotation @Produces

Java CDI – Sử dụng @Alternative để chọn một thay thế, Annotation @Produces   1. Sử dụng @Alternative để chọn một thay thế Như ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu, khi thực hiện Inject, nếu không tìm thấy cài đặt (class thừa kế) nào của đối tượng được inject với annotation @Default thì nó Read more about Java CDI – Sử dụng @Alternative để chọn một thay thế, Annotation @Produces[…]

CDI là gì? Code ví dụ CDI trong Java

Code ví dụ CDI trong Java, @Named, @Inject, @Default, @Alternative

Code ví dụ CDI trong Java, @Named, @Inject, @Default, @Alternative (Xem lại CDI là gì) Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện Dependency Injection với CDI, các annotation được sử dụng troign CDI. 1. Dependency Injection mà không cần CDI, Spring DI… Mình có 1 ví dụ sau: viết 1 chương Read more about Code ví dụ CDI trong Java, @Named, @Inject, @Default, @Alternative[…]

CDI là gì? Code ví dụ CDI trong Java

CDI là gì? Khái niệm bean trong CDI là gì?

CDI là gì? Khái niệm bean trong CDI là gì? 1. CDI là gì? CDI (Contexts and Dependency Injection) là một chuẩn Java, cung cấp ngữ cảnh cho việc thực hiện Dependency Injection (DI). (Nếu bạn hơi mơ hồ thì tạm hiểu nôm na CDI nó giống như 1 thư viện giúp chúng ta thực Read more about CDI là gì? Khái niệm bean trong CDI là gì?[…]

stackjava.com