minio logo

Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio

Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio (xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, crt)) (xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, crt)) Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio Đầu tiên ta phải tạo 2 file private và public key với tên là private.key và public.crt (bắt Read more about Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio[…]

minio logo

Code ví dụ Node.js upload file lên Minio

Code ví dụ Node.js upload file lên Minio. (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) (Xem lại: MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows) 1. Module minio Module minio là một thư viện node.js cho phép chúng ta giao tiếp với các api của server minio như upload file, tạo buckets… Cài đặt Read more about Code ví dụ Node.js upload file lên Minio[…]

minio logo

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows 1. MinIO là gì? MinIO (minio) là một server lưu trữ đối tượng dạng phân tán với hiệu năng cao. Trình bày dễ hiểu thì MinIO là một file server giúp bạn dễ dàng upload file, download file như amazon, google drive, mediafire… Đặc biệt Read more about MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows[…]

stackjava.com