MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows

1. MinIO là gì?

MinIO (minio) là một server lưu trữ đối tượng dạng phân tán với hiệu năng cao.

Trình bày dễ hiểu thì MinIO là một file server giúp bạn dễ dàng upload file, download file như amazon, google drive, mediafire…

Đặc biệt là MinIO cung cấp các api làm việc giống như Amazon S3, do đó bạn có thể upload, download file, lấy link… qua api một cách đơn giản mà không phải tự cài đặt. Đồng thời cũng rất tiện cho những bạn đang làm việc với Amazon Service.

Với Minio chúng ta có thể cấu hình kích thước file, loại file, các link public … và rất nhiều tiện ích khác.

2. Cài đặt MinIO trên Windows

Các bạn truy cập vào trang min.io để download https://min.io/download#/windows

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows

Dưới đây là file minio.exe mình vừa tải về.

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows

Mở command line (hoặc powershell) ở folder mà các bạn lưu file minio.exe (ấn phím Shift + Chuột Phải vào folder và chọn Open Command Window Here)

Tài khoản và mật khẩu mà minio sử dụng sẽ đọc từ 2 biến môi trường là MINIO_ACCESS_KEY và MINIO_SECRET_KEY, do đó ta cần thiết lập 2 biến này trước, ví dụ:

set MINIO_ACCESS_KEY=minio_access_key
set MINIO_SECRET_KEY=minio_secret_key

Để bật minio ta dùng lệnh:

minio server folder_store_data --address host:port

Ví dụ: mình chạy trên localhost với port 9000 và file lưu trữ ở folder E:\stackjava\minio\data

minio server E:\stackjava\minio\data --address localhost:9000

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows

Truy cập vào địa chỉ : localhost:9000 và nhập Access Key, Secret Key mà bạn đã thiệt lập trong biến môi trường ở trên:

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows

Kết quả:

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows

Bây giờ mình tiến hành tạo một buckets (nó tương tự như một folder) với tên là photos:

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows

Tiếp theo mình tiến hành upload 1 file lên buckets photos vừa tạo:

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows

Ví dụ mình upload file có tên là stackjava-logo.png

ví dụ update file lên minio

Bây giờ các bạn mở folder mà các bạn thiết lập để chứa file (ví dụ ở trên mình set là E:\stackjava\minio\data) thì sẽ thấy file vừa được uploadupload file lên minio

 

Okay, Done!

Trong các bài sau mình sẽ hướng dẫn cấu hình minio để không cần login vẫn có thể xem được file trên web. Cấu hình kích thước file. Viết code ví dụ upload file, download file với java, node.js …

stackjava.com