spring mvc

Code ví dụ Spring MVC FreeMarker Hello World + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring MVC FreeMarker Hello World + Maven + Eclipse (Xem lại: FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker) (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot FreeMarker) FreeMarker là một template engine cho nền tảng Java. Nó đọc các file mẫu và kết hợp với các đối tượng Java để tạo đầu ra Read more about Code ví dụ Spring MVC FreeMarker Hello World + Maven + Eclipse[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring MVC Security đăng nhập bằng LinkedIn

Code ví dụ Spring MVC Security đăng nhập bằng LinkedIn (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet đăng nhập (login) bằng Linkedin) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Security đăng nhập bằng Linkedin) Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo ứng dụng/app trên Read more about Code ví dụ Spring MVC Security đăng nhập bằng LinkedIn[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail. (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail)) Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo ứng dung/project trên google API (Xem Read more about Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail[…]

Code ví dụ Spring MVC Security, login bằng Facebook

Code ví dụ Spring MVC Security, login bằng Facebook (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook) (Xem lại bài Code ví dụ JSP Servlet login bằng Facebook (Java Web) để hiểu nguyên lý đăng nhập bằng tài khoản facebook) Ở bài này mình cũng sẽ không dùng Facebook SDK hay Spring Social mà sẽ Read more about Code ví dụ Spring MVC Security, login bằng Facebook[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (multiple form login)

Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (multiple form login). (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Annotation Config)) Trong một số trường hợp, ứng dụng web của bạn sẽ cần nhiều hơn 1 trang login, có thể là một trang login riêng biệt dành cho người quản trị hệ thống hoặc Read more about Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (multiple form login)[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring MVC – Spring Security JSON Web Token

Code ví dụ Spring MVC – Spring Security JSON Web Token. (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot JSON Web Token (Annotation Config)) (Xem lại: JSON Web Token là gì?) (Xem lại: Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC) Trong bài này mình sẽ làm ví dụ về Spring Security cho những URL được Read more about Code ví dụ Spring MVC – Spring Security JSON Web Token[…]

jwt - json web token

Code ví dụ JSON Web Token với Spring Security JWT

Code ví dụ JSON Web Token với Spring Security JWT. 1. JSON Web Token là gì? JSON Web Token (JWT) là một chuẩn mở (RFC 7519) xác định một cách nhỏ gọn, khép kín để truyền tải thông tin một cách an toàn giữa các bên bằng một đối tượng JSON. Thông tin được truyền Read more about Code ví dụ JSON Web Token với Spring Security JWT[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Security Concurrent Session Control/ Max Session (Chỉ login tại một nơi)

Code ví dụ Spring Security Concurrent Session Control/ Max Session (Chỉ login tại một nơi). (Xem thêm: Ví dụ Spring Boot Concurrent Session Control/ Max Session (annotation config)) Trong nhiều trường hợp, bạn muốn tài khoản người dùng chỉ có thể login tại một vị trí (để tránh xung đột dữ liệu, bảo mật…). Ví Read more about Code ví dụ Spring Security Concurrent Session Control/ Max Session (Chỉ login tại một nơi)[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Security Prevent Brute Force (Ngăn login sai nhiều lần)

Code ví dụ Spring Security Prevent Brute Force. Tổng quan Trên một số trang web hoặc một số thiết bị như iphone, máy tính… khi login nếu thực hiện nhập sai password nhiều lần nó sẽ lock máy và chỉ cho phép login lại sau một khoảng thời gian tầm 5 phút, 30 phút… tùy Read more about Code ví dụ Spring Security Prevent Brute Force (Ngăn login sai nhiều lần)[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Security Remember Me (Tự động login)

Code ví dụ Spring Security Remember Me (Tự động login). (Xem thêm: Ví dụ Spring Boot Remember Me (annotation config)) Ở bài này mình sẽ sử dụng lại ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config Bình thường sau khi đăng nhập, người dùng sẽ phải đăng nhập lại sau khi session timeout (thường Read more about Code ví dụ Spring Security Remember Me (Tự động login)[…]

stackjava.com