SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Security Concurrent Session Control/ Max Session (Chỉ login tại một nơi)

Code ví dụ Spring Security Concurrent Session Control/ Max Session (Chỉ login tại một nơi). (Xem thêm: Ví dụ Spring Boot Concurrent Session Control/ Max Session (annotation config)) Trong nhiều trường hợp, bạn muốn tài khoản người dùng chỉ có thể login tại một vị trí (để tránh xung đột dữ liệu, bảo mật…). Ví Read more about Code ví dụ Spring Security Concurrent Session Control/ Max Session (Chỉ login tại một nơi)[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Security Prevent Brute Force (Ngăn login sai nhiều lần)

Code ví dụ Spring Security Prevent Brute Force. Tổng quan Trên một số trang web hoặc một số thiết bị như iphone, máy tính… khi login nếu thực hiện nhập sai password nhiều lần nó sẽ lock máy và chỉ cho phép login lại sau một khoảng thời gian tầm 5 phút, 30 phút… tùy Read more about Code ví dụ Spring Security Prevent Brute Force (Ngăn login sai nhiều lần)[…]

bcrypt java

BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt

Bcrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt (Xêm thêm: MD5 là gì? Code ví dụ MD5 với Java) (Xem thêm: SHA là gì? Code ví dụ SHA1, SHA2 với Java) BCrypt là gì? BCrypt là một thuật toán mã hóa mật khẩu được thiết kế bởi Niels Provos and David Mazières. BCrypt được đánh giá Read more about BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt[…]

sha java

SHA là gì? Code ví dụ SHA1, SHA2 với Java

SHA là gì? Code ví dụ SHA1, SHA2 với Java (Xêm thêm: MD5 là gì? Code ví dụ MD5 với Java) (Xêm thêm: Bcrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt) SHA là gì? SHA (Secure Hash Algorithm) là một thuật toán băm dùng để chuyển một đoạn dữ liệu nhất định thành một Read more about SHA là gì? Code ví dụ SHA1, SHA2 với Java[…]

md5 java

MD5 là gì? Code ví dụ MD5 với Java

MD5 là gì? Code ví dụ MD5 với Java. (Xem thêm: SHA là gì? Code ví dụ SHA1, SHA2 với Java) (Xêm thêm: Bcrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt) MD5 là gì? MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một hàm băm (thuật toán băm/hash) không khóa. Tất cả đầu vào (file, text,…) sau Read more about MD5 là gì? Code ví dụ MD5 với Java[…]

rsa java

RSA là gì? Code ví dụ RSA với Java

RSA là gì? Code ví dụ RSA với Java (Code ví dụ mã hóa với DES) (Code ví dụ mã hóa với AES) RSA là gì? RSA là một giải thuật mã hóa được 3 nhà khoa học Ronald Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman phát minh năm 1977 (Tên giải thuật RSA lấy theo chữ Read more about RSA là gì? Code ví dụ RSA với Java[…]

des java

DES là gì? Code ví dụ DES bằng Java

DES là gì? Code ví dụ DES bằng Java. (Code ví dụ mã hóa với RSA) (Code ví dụ mã hóa với AES)  DES là gì? Data Encryption Standard (DES) là một thuật toán mã hóa dữ liệu. Đặc điểm: Là dạng mã hóa khối, kích thước khối vào 64 bít Khóa 64 bít, trong Read more about DES là gì? Code ví dụ DES bằng Java[…]

aes java

Code java ví dụ mã hóa – giải mã với AES

Code java ví dụ mã hóa – giải mã với AES. (Code ví dụ mã hóa với RSA) (Code ví dụ mã hóa với DES) AES là gì? Advanced Encryption Standard (AES) là một thuật toán mã hóa, được dùng làm tiêu chuẩn mã hóa. Đặc điểm: Kích thước khối dữ liệu của AES là 128 Read more about Code java ví dụ mã hóa – giải mã với AES[…]

stackjava.com