docker logo

Hướng dẫn xóa logs docker, giới hạn file log docker

Hướng dẫn xóa logs docker, giới hạn file log docker. 1. Xóa log của docker Nếu bạn cài docker, sau một thời gian sẽ thấy ổ cứng rất nhanh bị đầy (nhất là các server chạy nhiều docker container và ghi log liên tục). Trong khi kiểm tra thì docker images và docker container ko Read more about Hướng dẫn xóa logs docker, giới hạn file log docker[…]

docker logo

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm) Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm) Để xóa docker container ta dùng lệnh docker rm với cú pháp sau: docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER…] Trong đó OPTIONS gồm các lựa chọn sau: –force , -f Buộc xóa các container đang chạy –link , -l Read more about Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)[…]

docker logo

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi) Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi) Để xóa docker image ta dùng lệnh: docker rmi [OPTIONS] IMAGE [IMAGE…] trong đó có các option: –force , -f buộc image (ví dụ nếu có container của image đang chạy ta không thể xóa được nên Read more about Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)[…]

docker logo

Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)

Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull) Ví dụ docker pull Để pull docker image ta dùng lệnh sau: docker pull [OPTIONS] NAME[:TAG|@DIGEST] Trong đó có các OPTIONS sau: –all-tags , -a Tải tất cả các tag của image trong repsitoryDownload all tagged images in the repository –disable-content-trust true Bỏ qua bước Read more about Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)[…]

docker logo

Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load)

Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load) Trong bài này mình sẽ thực hiện restore image được back up thành file .tar bởi lệnh docker save (Xem lại: Ví dụ docker save) Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load) Để load các image từ định dạng file .tar ta dùng Read more about Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load)[…]

docker logo

Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)

Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server) Registry là một server cho phép lưu trữ và phân phối các image docker. Registry là một phần mềm mã nguồn mở, có thể cài đặt qua docker. 1. Cài đặt docker registry server Chạy một docker container từ image registry:2 docker run -d –name Read more about Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)[…]

docker logo

Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)

Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save) Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save) Để lưu docker image thành file ta dùng lệnh docker save: docker save -o <path for generated tar file> <image name> Ví dụ: mình đang có 2 images là ubuntu:18.04 và registry:2. Bây giờ mình sẽ lưu Read more about Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)[…]

docker logo

Chạy lệnh docker không cần sudo (Run docker without sudo)

Chạy lệnh docker không cần sudo (Run docker without sudo) Chạy lệnh docker không cần sudo (Run docker without sudo) Mặc định, các lệnh docker khi chạy đều phải chạy với user root (sudo), trừ một số lệnh như docker -v Để có thể chạy các lệnh docker với user hiện tại ta cần tạo Read more about Chạy lệnh docker không cần sudo (Run docker without sudo)[…]

docker logo

Hướng dẫn cài Apache Tomcat bằng docker, sửa port, username/password

Hướng dẫn cài Apache Tomcat bằng docker, sửa port, username/password Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện cài đặt và deploy một server apache tomcat bằng docker. Sau đó tiến hành tùy chỉnh docker container tomcat như sửa port, thêm account tomcat… Hướng dẫn cài Apache Tomcat bằng docker, sửa port, username/password. Bước 1: Read more about Hướng dẫn cài Apache Tomcat bằng docker, sửa port, username/password[…]

docker logo

Hướng dẫn xem logs, logs realtime trên docker container

Hướng dẫn xem logs, logs realtime trên docker container Hướng dẫn xem logs, logs realtime trên docker container Để thực hiện xem log của docker container ta dùng lệnh: docker logs <container_id> Muốn xem logs realtime (log thời gian thực) thì ta thêm option -f hoặc –follow docker logs -f <container_id> Tuy nhiên khi bạn Read more about Hướng dẫn xem logs, logs realtime trên docker container[…]

stackjava.com