docker logo

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository (Xem lại: Cài đặt docker trên windows) (Xem lại: Cài đặt docker trên ubuntu bằng package .deb) Yêu cầu: Để cài đặt docker máy tính của bạn phải cài bản ubuntu 64 bit dưới đây: Bionic 18.04 (LTS) Artful 17.10 Xenial 16.04 (LTS) Trusty 14.04 (LTS) Read more about Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository[…]

docker logo

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb (Xem lại: Cài đặt docker trên windows 10) Ở bài này mình sẽ hướng dẫn cài Docker CE (community edition – bản miễn phí) Cài nhanh curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add – sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable” sudo apt-get update Read more about Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb[…]

docker logo

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox Cài đặt docker trên windows Từ trước tới giờ docker chỉ dành riêng cho linux, muốn cài docker trên windows ta phải sử dụng máy ảo hoặc dùng docker toolbox để cài đặt docker. Tuy nhiên kể từ phiên bản Windows 10 64bit Pro, Enterprise and Education Read more about Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox[…]

DMCA.com Protection Status stackjava.com