Code ví dụ gửi email – gmail với Spring

Code ví dụ gửi email – gmail với Spring (Xem lại: gửi gmail bằng Java) Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện gửi gmail bằng Spring. Lưu ý, để gửi được gmail trong Java bạn phải cài đặt tài khoản gmail của bạn cho phép truy cập từ các ứng dụng kém bảo mật Read more about Code ví dụ gửi email – gmail với Spring[…]

Code ví dụ Spring đọc file từ resource folder (resources)

Code ví dụ Spring đọc file từ resource folder (resources) Code ví đọc file từ resources folder dưới đây áp dụng cho cả project Spring MVC và project Spring Boot Tạo Maven Project Tạo project, và đọc file trong folder src/main/resources là file demo.txt Thư viện sử dụng <dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring-core</artifactId> <version>5.0.2.RELEASE</version> </dependency> File demo.txt Read more about Code ví dụ Spring đọc file từ resource folder (resources)[…]

Spring Core – Phần 9: Spring Auto Component Scanning, Các annotation hay dùng trong Spring

Spring Core – Phần 9: Spring Auto Component Scanning, Các annotation hay dùng trong Spring 1. Spring Auto Component Scanning Thông thường, chúng ta khai báo tất cả các bean hoặc component trong file XML để Spring container có thể tìm và quản lý các bean. Thực tế, Spring có khả năng tự động tìm, Read more about Spring Core – Phần 9: Spring Auto Component Scanning, Các annotation hay dùng trong Spring[…]

Spring Core – Phần 8: Autowiring trong Spring, annotation @Autowired trong Spring, các kiểu autowiring

Spring Core – Phần 9: Autowiring trong Spring, annotation @Autowired trong Spring, các kiểu autowiring 1. Spring Autowiring là gì? Trong bài Spring Dependency Injection với Object chúng ta đã tìm hiểu khi mối quan hệ giữa các class là has-a (1 đối tượng chứa 1 đối tượng khác) chúng ta sẽ tạo bean cho đối tượng Read more about Spring Core – Phần 8: Autowiring trong Spring, annotation @Autowired trong Spring, các kiểu autowiring[…]

Spring Core: Phần 7 – Spring PropertyPlaceholderConfigurer, lấy dữ liệu từ file properties

Spring Core: Phần 7 – Spring PropertyPlaceholderConfigurer, lấy dữ liệu từ file properties. Ở ví dụ đầu tiên về Spring, mình có tạo 1 bean: package stackjava.com.springioc.applicationcontext; public class DataResource { private String driverClassName; private String url; private String username; private String password; public String getDriverClassName() { return driverClassName; } public void setDriverClassName(String driverClassName) { Read more about Spring Core: Phần 7 – Spring PropertyPlaceholderConfigurer, lấy dữ liệu từ file properties[…]

Spring Core – Phần 6: AspectJ là gì? Spring AOP + AspectJ ví dụ với AspectJ

Spring Core – Phần 6: AspectJ là gì? Spring AOP + AspectJ ví dụ với AspectJ. 1. AspectJ là gì? AspectJ là một thư viện, đặc tả trong Java để thực hiện AOP. Tương tự với Spring AOP mà ta đã sử dụng ở bài trước. Tuy nhiên nó cung cấp các annotation, sử dụng Read more about Spring Core – Phần 6: AspectJ là gì? Spring AOP + AspectJ ví dụ với AspectJ[…]

Spring Core – Phần 5: Spring AOP là gì? code ví dụ với Spring AOP

Spring Core – Phần 5: Spring AOP là gì? code ví dụ với Spring AOP 1. Spring AOP là gì? Aspect Oriented Programming (AOP) là 1 kỹ thuật lập trình dùng để tách logic chương trình thành các phần riêng biệt… Trong Spring AOP, có 4 loại advice được hỗ trợ: Before advice: chạy trước khi Read more about Spring Core – Phần 5: Spring AOP là gì? code ví dụ với Spring AOP[…]

Spring Core – Phần 4: Spring Dependency Injection với Object, Collections, Map

Spring Core – Phần 4: Spring Dependency Injection với Object, Collections, Map 1. Spring DI với Object (Dependent Object) Trường hợp mối quan hệ giữa các class là has-a (1 đối tượng chứa 1 đối tượng khác) chúng ta sẽ tạo bean cho đối tượng bên trong và truyền nó vào hàm khởi tạo hoặc Read more about Spring Core – Phần 4: Spring Dependency Injection với Object, Collections, Map[…]

Spring Core – Phần 3: Spring Dependency Injection, DI trong Spring, so sánh CI – SI

Spring Core – Phần 3: Spring Dependency Injection, DI trong Spring, so sánh CI – SI 1. Dependency Injection là gì? Dependency Inject là 1 kỹ thuật, 1 design pattern cho phép xóa bỏ sự phụ thuộc hard-code và làm cho ứng dụng của bạn dễ mở rộng và maintain hơn. Về dependency Injection thì Read more about Spring Core – Phần 3: Spring Dependency Injection, DI trong Spring, so sánh CI – SI[…]

Spring Core – Phần 2: Spring Bean, Các scope trong Spring, Spring Bean Scope

Spring Core – Phần 2: Spring Bean, Các scope trong Spring, Spring Bean Scope Khi nhắc tới Scope trong Spring người ta thường nói tới Bean Scope (Scope của các bean trong Spring). Nó khác với scope trong JSP-Servlet mà tương tự bean scope trong JSF 1. Spring Bean là gì? Spring Bean là các Read more about Spring Core – Phần 2: Spring Bean, Các scope trong Spring, Spring Bean Scope[…]

stackjava.com