Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer

Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer. Hướng dẫn cài đặt plugin cho notepad ++ Trên menu chọn Plugins>Plugin Admin hoặc Plugins>Plugin Manager tùy theo phiên bản notepad mà bạn sử dụng Trên tab available, gõ tên plugin vào ô search, chọn Next để tìm kiếm. Tích chọn vào plugin cần cài đặt Read more about Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer[…]

stackjava.com