sdkman logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN Yêu cầu Maven yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình terminal và gõ lệnh java -version Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN Kiểm tra Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN[…]

gradle logo

Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse

Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse Tạo Gradle Project: Nhập tên project Kết quả: Trong đó: folder gradle dùng để wrapper các file folder src/main/java chứa mã nguồn java folder src/test/java là folder chứa các file test java Các file khác: file settings.gradle Read more about Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse[…]

gradle logo

Hướng dẫn tạo Gradle Project Java bằng dòng lệnh cmd

Hướng dẫn tạo Gradle Project Java bằng dòng lệnh cmd. Trong bài này mình sẽ thực hiện tạo Project Java bằng Gradle trên giao diện dòng lệnh, các bạn có thể thực hiện bằng cmd/powershell trên windows hoặc terminal trên linux. Hướng dẫn tạo Gradle Project Java bằng dòng lệnh cmd Đầu tiên tạo folder Read more about Hướng dẫn tạo Gradle Project Java bằng dòng lệnh cmd[…]

gradle logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux) (Xem thêm: Cài đặt Gradle trên Windows) (Xem thêm: Cài đặt Gradle bằng SDKMAN) Yêu cầu Gradle yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)[…]

gradle logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10. (Xem thêm: Cài đặt Gradle trên Linux/Ubuntu) Yêu cầu Gradle yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình cmd hoặc powershell và gõ lệnh java Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10[…]

stackjava.com