sdkman logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN Yêu cầu Maven yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình terminal và gõ lệnh java -version Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN Kiểm tra Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN[…]

gradle logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux) (Xem thêm: Cài đặt Gradle trên Windows) (Xem thêm: Cài đặt Gradle bằng SDKMAN) Yêu cầu Gradle yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)[…]

gradle logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10. (Xem thêm: Cài đặt Gradle trên Linux/Ubuntu) Yêu cầu Gradle yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình cmd hoặc powershell và gõ lệnh java Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10[…]

DMCA.com Protection Status stackjava.com