Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

(Xem thêm: Cài đặt Gradle trên Windows)

(Xem thêm: Cài đặt Gradle bằng SDKMAN)

Yêu cầu

Gradle yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên.

Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình terminal và gõ lệnh java -version

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Cài đặt Gradle

Bước 1: Đầu tiên, bạn download Gradle tại https://gradle.org/releases/

Có rất nhiều version gradle, bạn có thể chọn bản binary-only hoặc complete đều được. (mình download bản complete vì nó bao gồm cả docs và sources)

Tạo folder /opt/gradle

/opt/gradle

Giải nén file .zip vừa tải về vào folder /opt/gradle

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Kết quả sau khi giải nén:

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Bước 2: Tạo biến môi trường cho Gradle

Chạy lệnh sau để mở file chứa biến môi trường:

sudo -H gedit /etc/environment

(Nếu bạn chỉ sử dụng dòng lệnh thì có thể thay lệnh gedit bằng vi hoặc nano)

Thêm dòng GRADLE_HOME=gradle_path, với gradle_path chính là folder bạn vừa giải nén gradle.

Ví dụ:GRADLE_HOME=/opt/gradle/gradle-5.4

Thêm biến GRADLE_HOME vào PATH

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Khởi động lại máy tính.

Chạy lệnh gradle -v để kiểm tra version gralde vừa cài đăt.

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Okay, Done!

stackjava.com