docker logo

Hướng dẫn cài Apache Tomcat bằng docker, sửa port, username/password

Hướng dẫn cài Apache Tomcat bằng docker, sửa port, username/password Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện cài đặt và deploy một server apache tomcat bằng docker. Sau đó tiến hành tùy chỉnh docker container tomcat như sửa port, thêm account tomcat… Hướng dẫn cài Apache Tomcat bằng docker, sửa port, username/password. Bước 1: Read more about Hướng dẫn cài Apache Tomcat bằng docker, sửa port, username/password[…]

eclipse logo

Lỗi không thể thêm tomcat vào Eclipse sau khi xóa

Lỗi không thể thêm tomcat vào Eclipse sau khi xóa Hiện tượng Sau khi xóa server tomcat khỏi eclipse, bạn không thể thêm lại server có cùng version đó. Ví dụ mình xóa server tomcat v8.0 Sau đấy mình tạo new server và chọn tomcat v8.0 thì các button “Next”, “Back”, “Finish” bị disable khiến Read more about Lỗi không thể thêm tomcat vào Eclipse sau khi xóa[…]

tomcat logo

Cấu hình giới hạn kích thước file upload cho Tomcat

Cấu hình giới hạn kích thước file upload cho Tomcat. Tomcat Upload File Size Limit Mặc định tomcat chỉ cho phép upload file có kích thước tối đa là 2 MB (kể cả upload file war để deploy). Nếu bạn upload 1 file có kích thước lớn hơn kích thước file tối đa mà tomcat Read more about Cấu hình giới hạn kích thước file upload cho Tomcat[…]

tomcat logo

Thiết lập Https cho tomcat server (cài đặt TLS – SSL)

Thiết lập Https cho tomcat server (cài đặt TLS – SSL) (Xem lại: Tomcat là gì? Cài đặt và cấu hình tomcat) (Xem lại: Cài đặt Java và biến môi trường) (Lưu ý, máy của bạn phải cài JDK và Tomcat) Giới thiệu về TLS – SSL TLS (Transport Layer Security) trước đó là SSL (Secure Read more about Thiết lập Https cho tomcat server (cài đặt TLS – SSL)[…]

tomcat logo

Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat

Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat. Mặc định sau khi cài đặt tomcat, sẽ không có account nào được tạo. Nên muốn truy cập trang quản trị của tomcat (để thực hiện deploy ứng dụng, quản lý status…) ta cần phải tạo account và them role cho nó. Sửa username/password, tạo account, thêm Read more about Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat[…]

tomcat logo

Truy cập trang tomcat manager từ một host khác

Truy cập trang tomcat manager từ một host khác. Mặc định, trang quản trị tomcat chỉ được truy cập từ local. Do đó khi chúng ta cài tomcat ở một máy khác như máy ảo, cloud hay một máy khác trong mạng lan… chúng ta cần phải cấu hình để cho phép truy cập được Read more about Truy cập trang tomcat manager từ một host khác[…]

tomcat logo

Triển Khai ứng dụng Java Web lên Tomcat

Triển Khai ứng dụng Java Web lên Tomcat. Bài này mình tiếp nối phần giới thiệu, cài đặt và cấu hình tomcat: https://stackjava.com/install/tomcat-la-gi-cai-dat-va-cau-hinh-tomcat.html Cách 1: deploy trực tiếp từ folder webapps Mình tạo folder stackjava trong folder webapps và 1 file index.html có nội dung: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> Stackjava.com: Hello Tomcat </body> </html> Read more about Triển Khai ứng dụng Java Web lên Tomcat[…]

tomcat logo

Tomcat là gì? Cài đặt và cấu hình tomcat

Tomcat là gì? Cài đặt và cấu hình tomcat. 1. Tomcat là gì? Apache Tomcat®  là một phần mềm mã nguồn mở thực hiện cài đặt công nghệ Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Languate và Java WebSocket. Tomcat là một ứng dụng máy chủ gọn nhẹ, thường dùng để deploy các ứng dụng Java Web. Read more about Tomcat là gì? Cài đặt và cấu hình tomcat[…]

tomcat logo

Hướng dẫn sửa port, đổi port cho Apache Tomcat

Hướng dẫn sửa port, đổi port cho Apache Tomcat Mặc định port khi cài đặt tomcat sẽ là 8080, tuy nhiên đôi khi nó có thể trùng port với các ứng dụng khác hoặc bạn chạy nhiều bản tomcat thì ta cần phải đổi lại thành port khác. Hướng dẫn sửa port, đổi port cho Read more about Hướng dẫn sửa port, đổi port cho Apache Tomcat[…]

stackjava.com