tomcat logo

Triển Khai ứng dụng Java Web lên Tomcat

Triển Khai ứng dụng Java Web lên Tomcat. Bài này mình tiếp nối phần giới thiệu, cài đặt và cấu hình tomcat: https://stackjava.com/install/tomcat-la-gi-cai-dat-va-cau-hinh-tomcat.html Cách 1: deploy trực tiếp từ folder webapps Mình tạo folder stackjava trong folder webapps và 1 file index.html có nội dung: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> Stackjava.com: Hello Tomcat </body> </html> Read more about Triển Khai ứng dụng Java Web lên Tomcat[…]

Series Maven – Phần 2: Cài Maven vào Eclipse, tạo maven project đơn giản

Series Maven – Phần 2: Cài Maven vào Eclipse, tạo maven project đơn giản. Bài này mình tiếp nối bài giới thiệu về Maven 1. Cài maven vào Eclipse Hầu hết các bản eclipse mới đều đã tích hợp sẵn maven, tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng bản maven đã cài bên ngoài Read more about Series Maven – Phần 2: Cài Maven vào Eclipse, tạo maven project đơn giản[…]

Hướng dẫn cấu hình, cài đặt Maven trên Windows 10

Hướng dẫn cấu hình, cài đặt Maven trên Windows 10 (Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Maven trên Linux/Ubuntu) Cài đặt Maven trên Windows 10 Yêu cầu hệ thống: đã cài JDK phiên bản 1.7 trở lên (xem lại cách cài JDK và kiểm tra version tại đây) Download maven tại trang web: https://maven.apache.org/download.cgi Ở đây mình Read more about Hướng dẫn cấu hình, cài đặt Maven trên Windows 10[…]

stackjava.com