swagger logo

Code ví dụ Swagger với springfox-swagger2, swagger ui

Code ví dụ Swagger với springfox-swagger2, swagger ui (Xem lại: Swagger là gì) Trong bài này mình sẽ sử dụng lại Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với các api thêm, sửa, xóa user và tạo tài liệu để import vào swagger. Tạo Spring Boot Project Thư viện sử dụng Để sử dụng swagger ta thêm Read more about Code ví dụ Swagger với springfox-swagger2, swagger ui[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse) Ở bài này mình sẽ sử dụng Spring Boot với Spring Data JPA để thực hiện ví dụ thêm, sửa, xóa dữ liệu với database MySQL. Sau đó hiển thị dữ Read more about Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse[…]

spring boot security linkedin

Code ví dụ Spring Boot Security đăng nhập bằng Linkedin

Code ví dụ Spring Boot Security đăng nhập bằng Linkedin (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet đăng nhập (login) bằng Linkedin) Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail) Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 + Spring Security Maven JDK Read more about Code ví dụ Spring Boot Security đăng nhập bằng Linkedin[…]

spring boot google logo

Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail)

Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail) (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)) (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 + Spring Security Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Thymeleaf Tạo Spring Boot Project Read more about Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail)[…]

spring boot login facebook

Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook

Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook. (Xem lại bài Code ví dụ JSP Servlet login bằng Facebook (Java Web) để hiểu nguyên lý đăng nhập bằng tài khoản facebook) Ở bài này mình cũng sẽ không dùng Facebook SDK hay Spring Social mà sẽ tạo thủ công quy trình đăng nhập ứng dụng bằng Read more about Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook[…]

spring boot logo

Thiết lập SSL/TLS cho Spring Boot (cài đặt https)

Thiết lập SSL/TLS cho Spring Boot (cài đặt https) (Xem lại: Thiết lập Https cho tomcat server (cài đặt TLS – SSL)) Tạo keystore “%JAVA_HOME%\bin\keytool” -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystore springboot.keystore Mình nhập password cho keystore là admin1234 Sau khi chạy lệnh trên file keystore với tên là springboot.keystore sẽ được tạo ra ở folder Read more about Thiết lập SSL/TLS cho Spring Boot (cài đặt https)[…]

SPRING BOOT SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Boot JSON Web Token (JWT)

Code ví dụ Spring Boot JSON Web Token (JWT) (Xem lại: Code ví dụ Spring MVC – Spring Security JSON Web Token. (XML config)) (Xem lại: JSON Web Token là gì?) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 + Spring Security Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Read more about Code ví dụ Spring Boot JSON Web Token (JWT)[…]

SPRING BOOT SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Form Login)

Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Form Login) (Xem lại: Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (XML Config)) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo Spring Boot Project Cấu trúc Project File Controller: package stackjava.com.sbmultipleformlogin.controller; import org.springframework.stereotype.Controller; import org.springframework.ui.Model; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; import Read more about Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Form Login)[…]

SPRING BOOT SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Boot Concurrent Session Control/ Max Session

Code ví dụ Spring Boot Concurrent Session Control/ Max Session (Xem lại: Spring MVC Security Concurrent Session Control/ Max Session (XML config)) Trong nhiều trường hợp, bạn muốn tài khoản người dùng chỉ có thể login tại một vị trí (để tránh xung đột dữ liệu, bảo mật…). Ví dụ như nick chơi game, nếu bạn Read more about Code ví dụ Spring Boot Concurrent Session Control/ Max Session[…]

SPRING BOOT SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Boot remember me (Tự động login)

Code ví dụ Spring Boot remember me (Tự động login) (Xem lại: Spring MVC Remember me) (Xem lại: Ví dụ Spring Boot Security Hello + Tạo Form Login) Bình thường sau khi đăng nhập, người dùng sẽ phải đăng nhập lại sau khi session timeout (thường là 30 phút hoặc cài đặt trong file web.xml) tuy Read more about Code ví dụ Spring Boot remember me (Tự động login)[…]