Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PostgreSQL trên Windows

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PostgreSQL trên Windows. (Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MySQL trên Windows) Download và cài đặt PostgreSQL Truy cập https://www.postgresql.org/download/windows/ để download bản PostgreSQL cho hệ điều hành Windows. Ở đây mình sẽ download phiên bản cài đặt. Lựa chọn version bạn muốn cài đặt, máy mình Read more about Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PostgreSQL trên Windows[…]

stackjava.com