jooq logo

Code ví dụ jOOQ – thêm, sửa, xóa dữ liệu

Code ví dụ jOOQ – thêm, sửa, xóa dữ liệu Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện kết nối java tới MySQL sử dụng jOOQ để insert/update/delete dữ liệu Tạo database Đầu tiên mình tạo database library với table auto như sau: CREATE DATABASE `library`; USE `library`; CREATE TABLE `author` ( `id` int NOT Read more about Code ví dụ jOOQ – thêm, sửa, xóa dữ liệu[…]

jooq logo

Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database

Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện tạo maven project, kết nối tới database mySQL để tạo ra các class entity tương ứng với các bảng trong database. Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database B1: Tạo database Đầu tiên mình tạo database Read more about Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database[…]

jooq logo

jOOQ là gì? Tự học jOOQ qua code ví dụ

jOOQ là gì? Tự học jOOQ qua code ví dụ jOOQ là gì? jOOQ (java Object Oriented Query) là một framework java. jOOQ là chuẩn truy vấn database theo hướng đối tượng. (nó khá giống với hibernate, cũng thực hiện mapping table trong database với class trong java) Cũng giống như Hibernate, jOOQ thực hiện Read more about jOOQ là gì? Tự học jOOQ qua code ví dụ[…]

jooq logo

Code ví dụ jOOQ – Truy vấn dữ liệu (Select, Find)

Code ví dụ jOOQ – Truy vấn dữ liệu (Select, Find) Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện kết nối java tới MySQL sử dụng jOOQ để query dữ liệu Tạo database Đầu tiên mình tạo database library với table auto như sau: CREATE DATABASE `library`; USE `library`; CREATE TABLE `author` ( `id` int Read more about Code ví dụ jOOQ – Truy vấn dữ liệu (Select, Find)[…]

stackjava.com