lombok logo

Lombok là gì? Sinh code tự động trên Eclipse – Intellij

Lombok là gì? Sinh code tự động trên Eclipse – Intellij 1. Lombok là gì? Lombok là một thư viện Java giúp tự sinh ra các hàm setter/getter, hàm khởi tạo, toString… và tinh gọn chúng. Thực tế thì hầu hết các IDE hiện này đều hỗ trợ sinh code tự động ví dụ như Read more about Lombok là gì? Sinh code tự động trên Eclipse – Intellij[…]

Apache Tiles là gì? Code Ví dụ với JSP Servlet

Apache Tiles là gì? Code ví dụ với JSP Servlet 1. Apache Tiles là gì? Apache Tiles là một framework/engine thực hiện việc tạo template. Apache Tiles là một mã nguồn mở phát triển bởi apache, được xây dựng để đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web, đặc biệt là với mô hình Read more about Apache Tiles là gì? Code Ví dụ với JSP Servlet[…]

apache poi

Apache POI – Đọc ghi file PowerPoint ppt bằng Java với Apache POI

Apache POI – Đọc ghi file PowerPoint ppt bằng Java với Apache POI 1. Xử lý file PowerPoint với Apache POI Các thành phần cơ bản của file PowerPoint và các class trong Apache POI dùng để xử lý chúng: Presentation (1 file trình chiếu PowerPoint) Để tạo và quản lý presentation ta sử dụng Read more about Apache POI – Đọc ghi file PowerPoint ppt bằng Java với Apache POI[…]

apache poi

Đọc ghi file Excel bằng Java sử dụng Apache POI

Đọc ghi file Excel bằng Java sử dụng Apache POI 1. Apache POI là gì? Apache POI là một thư viện mã nguồn mở cung cấp bởi apache được sử dụng để xử lý các file office như word, excel, powerpoint… 1.1 Xử lý file Excel với Apache POI Apache POI xử lý các thành Read more about Đọc ghi file Excel bằng Java sử dụng Apache POI[…]

Apache Common IO là gì? Đọc/ghi file với Common IO

Apache Common IO là gì? Đọc/ghi file với Common IO. 1. Apache Common IO là gì? Apache Commons là 1 dự án được tạo nên để cung cấp cho các lập trình viên một tập hợp các thư viện chung mà chúng ta hay dùng hàng ngày để code. Apache Common IO là một phần Read more about Apache Common IO là gì? Đọc/ghi file với Common IO[…]

apache poi

Đọc ghi file MS Word bằng Java với Apache POI

Đọc ghi file MS Word bằng Java với Apache POI 1. Apache POI là gì? Apache POI là một thư viện mã nguồn mở cung cấp bởi apache được sử dụng để xử lý các file office như word, excel, powerpoint… 2. Các class chính của Apache POI Word XWPFDocument: Được sử dụng để đọc ghi các file Read more about Đọc ghi file MS Word bằng Java với Apache POI[…]

apache poi

Apache POI là gì? Đọc ghi file Office bằng Java

Apache POI là gì? Đọc ghi file Office bằng Java Trong nhiều trường hợp, phần mềm của chúng ta được yêu cầu tạo, đọc dữ liệu từ các file MS Office. Để xử lý các file MS Office ta cần các API phục vụ cho việc đọc ghi đơn giản hơn. (Mặc định trong Java Read more about Apache POI là gì? Đọc ghi file Office bằng Java[…]

log4j

Log4j DB Appender – Ghi log vào – ra dababase sử dụng Log4j

Log4j DB Appender – Ghi log vào – ra dababase sử dụng Log4j   Log4j DB Appender Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu File Appender và Console Appender (ghi log ra file và ghi log ra màn hình console) DB Appender cũng thưc hiện tương tự, tuy nhiên nó sẽ có thêm bước Read more about Log4j DB Appender – Ghi log vào – ra dababase sử dụng Log4j[…]

log4j

Apache Log4j là gì? ghi log ra, vào file, console với Apache Log4j

Apache Log4j là gì? ghi log ra, vào file, console với Apache Log4j Apache Log4j là gì? Apache Log4j hay thường gọi là Log4j là một trình ghi log (thư viện/framework) được viết bằng ngôn ngữ Java. Apache Log4j là một mã nguồn mở cung cấp bởi Apache. Cách thành phần chính của Log4j: loggers: Read more about Apache Log4j là gì? ghi log ra, vào file, console với Apache Log4j[…]

stackjava.com