sdkman logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN Yêu cầu Maven yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình terminal và gõ lệnh java -version Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN Kiểm tra Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN[…]

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SKDMAN

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN Yêu cầu Maven yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE trước đó. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình terminal và gõ lệnh java -version Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN Kiểm tra danh sách các bản maven Read more about Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN[…]

sdkman logo

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04). (Xem lại: SDKMan là gì?) Cài đặt SDKMan trên Ubuntu (Install SDKMan) Cài đặt SDKMAN trên Linux rất đơn giản, bạn chỉ cần mở cửa sổ terminal và gõ lệnh sau: curl -s “https://get.sdkman.io” | bash (Nếu bạn chưa cài curl thì chạy lệnh này để Read more about Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)[…]

sdkman logo

Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN Kiểm tra danh sách các bản gradle đang hỗ trợ: sdk list java Phần chú thích bên dưới: Dấu + tức là bản trên local Dấu * tức là bản đã cài đặt Dấu > tức là bản đang sử dụng Như vậy là máy mình hiện Read more about Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN[…]

sdkman logo

SDKMan là gì? Giới thiệu SDKMan trong lập trình Java

SDKMan là gì? Giới thiệu SDKMan trong lập trình Java. (Xem lại: Cài đặt SDKMAN trên Ubuntu) 1. SDKMan là gì? SDKMan (Software Development Kit Manager) là một công cụ dùng để quản lý song song các phiên bản của các bộ phát triển phần. Ví dụ bạn có thể cài nhiều phiên bản Java trên Read more about SDKMan là gì? Giới thiệu SDKMan trong lập trình Java[…]

stackjava.com