sdkman logo

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04). (Xem lại: SDKMan là gì?) Cài đặt SDKMan trên Ubuntu (Install SDKMan) Cài đặt SDKMAN trên Linux rất đơn giản, bạn chỉ cần mở cửa sổ terminal và gõ lệnh sau: curl -s “https://get.sdkman.io” | bash (Nếu bạn chưa cài curl thì chạy lệnh này để Read more about Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)[…]

stackjava.com