jsp servlet login with linkedin

Code ví dụ JSP Servlet đăng nhập (login) bằng Linkedin

Code ví dụ JSP Servlet đăng nhập (login) bằng Linkedin (Xem thêm: code ví dụ JSP Servlet login bằng Facebook) (Xem thêm: Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)) Tạo một ứng dụng trên LinkedIn. (Xem lại: Tạo ứng dụng Linkedin để đăng nhập thay tài khoản) Ở đây mình tạo ứng dụng “stackjava.com – JSPServlet” Read more about Code ví dụ JSP Servlet đăng nhập (login) bằng Linkedin[…]

Ví dụ jsp servlet login bằng tài khoản google

Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)

Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+) (Xem thêm: code ví dụ JSP Servlet login bằng Facebook) Đăng nhập ứng dụng Java Web bằng tài khoản Google Ở bài này mình sẽ hướng dẫn viết ứng dụng java web bằng JSP – Servlet để truy cập tài khoản google. Đầu tiên ta tạo Read more about Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)[…]

Code ví dụ jsp servlet login facebook

Code ví dụ JSP Servlet login bằng Facebook (Java Web)

Code ví dụ JSP Servlet login bằng Facebook (Java Web). Đăng nhập ứng dụng Java Web bằng Facebook Ở bài này mình sẽ hướng dẫn viết ứng dụng java web bằng JSP – Servlet để truy cập facebook. Thông thường các ứng dụng đăng nhập bằng facebook sẽ sử dụng SDK cho từng nền tảng Read more about Code ví dụ JSP Servlet login bằng Facebook (Java Web)[…]

Apache Tiles là gì? Code Ví dụ với JSP Servlet

Apache Tiles là gì? Code ví dụ với JSP Servlet 1. Apache Tiles là gì? Apache Tiles là một framework/engine thực hiện việc tạo template. Apache Tiles là một mã nguồn mở phát triển bởi apache, được xây dựng để đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web, đặc biệt là với mô hình Read more about Apache Tiles là gì? Code Ví dụ với JSP Servlet[…]

Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope

Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope 1. Scope trong Servlet Trong Servlet, scope là định nghĩa về thời gian mà dữ liệu của bạn có tồn tại cho người dùng trong ứng dụng web. Có 4 scope trong servlet là: page scope, request scope, session scope và application scope.   2. Application Read more about Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope[…]

jsp-servlet-logo

Code ví dụ upload file với JSP Servlet (Java Web)

Code ví dụ upload file với JSP Servlet (Java Web) (Xem thêm: Code ví dụ Spring MVC Upload File) (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Upload File) Trước Java EE6, các ứng dụng Java Web phải sử dụng các thư viện bên ngoài như Apache Common File Upload để xử lý chức năng upload file. Bắt đầu Read more about Code ví dụ upload file với JSP Servlet (Java Web)[…]

jsp-servlet-logo

Code ví dụ chương trình download file với JSP – Servlet

Code ví dụ chương trình download file với JSP – Servlet (Xem thêm: Tạo ứng dụng web đơn giản với JSP -Servlet) Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách trả về 1 file trên ứng dụng web. Cơ chế của hành động download file là: Client gửi 1 request tới server để tải file Read more about Code ví dụ chương trình download file với JSP – Servlet[…]

jsp-servlet-logo

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP – Servlet

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP – Servlet Ở bài này mình sẽ chạy ứng dụng web trên server tomcat và sử dụng ide là eclipse. (Xem lại cách cài đặt tomcat, cài đặt jdk) Tạo 1 dynamic web project Click chuột phải vào vùng trống của package Explorer (Project Explorer) và chọn Read more about Ví dụ chương trình hello world bằng JSP – Servlet[…]

stackjava.com