SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail. (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail)) Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo ứng dung/project trên google API (Xem Read more about Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail[…]

spring boot google logo

Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail)

Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail) (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)) (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 + Spring Security Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Thymeleaf Tạo Spring Boot Project Read more about Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail)[…]

Ví dụ jsp servlet login bằng tài khoản google

Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)

Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+) (Xem thêm: code ví dụ JSP Servlet login bằng Facebook) Đăng nhập ứng dụng Java Web bằng tài khoản Google Ở bài này mình sẽ hướng dẫn viết ứng dụng java web bằng JSP – Servlet để truy cập tài khoản google. Đầu tiên ta tạo Read more about Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)[…]

login with google

Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản

Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản (Xem thêm: Tạo ứng dụng facebook để đăng nhập thay tài khoản) (Xem thêm: Tạo ứng dụng Linkedin để đăng nhập thay tài khoản) Đăng nhập ứng dụng, web site bằng tài khoản google Trong nhiều trường hợp, khi đăng nhập web, đăng ký ứng dụng, tài Read more about Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản[…]

stackjava.com