Lọc thư rác bằng Java, sử dụng phân loại bayes

Lọc thư rác bằng Java, sử dụng phân loại bayes. Ở phần trước mình đã giới thiệu các bạn về phương pháp phân loại đơn giản bằng Bayes (đọc lại tại đây). Ở bài này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt chương trình lọc thư rác bằng ngôn ngữ Java dựa trên phương pháp Read more about Lọc thư rác bằng Java, sử dụng phân loại bayes[…]

Bayes là gì? Phân loại văn bản bằng Bayes

Bayes là gì? Phân loại văn bản bằng Bayes 1. Giới thiệu phương pháp phân loại đơn giản bằng Bayes. Phương pháp phân loại Bayes đơn giản sử dụng trong trường hợp mỗi ví dụ được cho bằng tập các thuộc tính <x1, x2, …, xn> và cần xác định nhãn phân loại y, y Read more about Bayes là gì? Phân loại văn bản bằng Bayes[…]

Thuật toán tìm kiếm Knuth Morris Pratt

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mẫu với Thuật toán tìm kiếm Knuth Morris Pratt Thuật toán tìm kiếm Knuth Morris Pratt (KMP) Đặc điểm: – Thực hiện phép so sánh từ trái sang phải – Pha tiền xử lí có độ phức tạp về không gian và thời gian là Read more about Thuật toán tìm kiếm Knuth Morris Pratt[…]

Thuật toán tìm kiếm Morris Pratt

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mẫu với Thuật toán tìm kiếm Morris Pratt, cài đặt bằng Java Thuật toán tìm kiếm Morris Pratt Đặc điểm: – Thực hiện phép so sánh từ trái sang phải – Pha tiền xử lí có độ phức tạp về không gian và thời gian Read more about Thuật toán tìm kiếm Morris Pratt[…]

Thuật toán tìm kiếm Tuned Boyer Moore

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau; tìm kiếm mẫu với thuật toán tìm kiếm Tuned Boyer Moore Thuật toán tìm kiếm Tuned Boyer Moore Đặc điểm: +Chỉ sử dụng the bad-character shift +Dễ cài đặt +Độ phức tạp thuật toán là O(m.n)   Input: Xâu mẫu x=(x0,x1,…,xm-1) độ dài m Xâu văn Read more about Thuật toán tìm kiếm Tuned Boyer Moore[…]

Thuật toán tìm kiếm Smith

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mấu bằng thuật toán tìm kiếm Smith, cài đặt Smith bằng Java Thuật toán tìm kiếm Smith Kết hợp 2 thuật toán QuickSearch và Horspool, tại mỗi bước nhảy sẽ kiểm tra xem nhảy theo QuickSearch hay Horspool xa hơn thì chọn. Đặc điểm: Read more about Thuật toán tìm kiếm Smith[…]

Thuật toán tìm kiếm QuickSearch

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mẫu với thuật toán tìm kiếm Quick Search Thuật toán tìm kiếm Quick Search Đặc điểm: +Chỉ sử dụng the bad-character shift +Dễ cài đặt +Độ phức tạp thuật toán là O(m.n)   Input: Xâu mẫu x=(x0,x1,…,xm-1) độ dài m Xâu văn bản: y= Read more about Thuật toán tìm kiếm QuickSearch[…]

Thuật toán tìm kiếm Apostolico-Crochemore

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau Lấy l=0 nếu x là một tập của cùng một ký tự và l được tính bằng vị trí của ký tự đầu tiên khác x[0] trong các trường hợp khác. Trong suốt thuật toán xét 3 trường hợp: -Vị trí xét nằm trong khoảng y[j..j+m-1] Read more about Thuật toán tìm kiếm Apostolico-Crochemore[…]

Thuật toán tìm kiếm Raita

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mẫu với thuật toán tìm kiếm Raita, cài đặt Raita bằng Java. Thuật toán tìm kiếm Raita Cải thiện từ thuật toán Horspool, trước khi so sánh 2 mảng với nhau thì ta so sánh 2 kí tự đầu nếu giống nhau thì so Read more about Thuật toán tìm kiếm Raita[…]

Thuật toán tìm kiếm Horspool

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mẫu với thuật toán tìm kiếm Horspool Thuật toán sẽ quét các ký tự của mẫu (pattern) từ phải sang trái bắt đầu ở phần tử cuối cùng. Đối với mẫu x[0..m-1] ta dùng 1 biến chỉ số i chạy từ cuối về đầu, Read more about Thuật toán tìm kiếm Horspool[…]

stackjava.com