Code ví dụ ứng dụng Chat với WebSocket + Java Desktop

Code ví dụ ứng dụng Chat với WebSocket + Java Desktop

Code ví dụ ứng dụng Chat với WebSocket + Java Desktop (Xem lại: WebSocket là gì? Giới thiệu cấu trúc WebSocket) (Xem lại: ứng dụng chat với WebSocket: Java Server + JavaScript Client) (Xem lại: Code ví dụ WebSocket với client là Java) Các công nghệ sử dụng: Tomcat8 JDK 1.8 IDE Eclipse. Tạo Dynamic Web Project (Server) Read more about Code ví dụ ứng dụng Chat với WebSocket + Java Desktop[…]

websocket client java

Code ví dụ WebSocket với client là Java

Code ví dụ WebSocket với client là Java. (Xem lại: WebSocket là gì? Giới thiệu cấu trúc WebSocket) (Xem lại: Code ví dụ WebSocket với client là JavaScript) Các công nghệ sử dụng: Tomcat JDK 1.8 IDE Eclipse. Tạo Dynamic Web Project Lưu ý: thư viện tomcat-juli.jarcó sẵn trong folder bin của tomcat, nhưng vì Read more about Code ví dụ WebSocket với client là Java[…]

Kiểm tra, hiện các user online với WebSocket (Java Server)

Kiểm tra, hiện các user online với WebSocket (Java Server)

Kiểm tra, hiện các user online với WebSocket (Java Server) (Xem lại: WebSocket là gì? Giới thiệu cấu trúc WebSocket) (Xem lại: Tạo ứng dụng chat với WebSocket: Java Server + JavaScript Client) Ở bài này mình sẽ tạo một chương trình chat với WebSocket và hiển thị những user online (đang kết nối tới server WebSocket) Read more about Kiểm tra, hiện các user online với WebSocket (Java Server)[…]

WebSocket Chat Room

Tạo ứng dụng chat với WebSocket: Java Server + JavaScript Client

Tạo ứng dụng chat với WebSocket: Java Server + JavaScript Client (Xem lại: WebSocket là gì? Giới thiệu cấu trúc WebSocket) (Xem lại: Code ví dụ Java WebSocket: Client JavaScript – Server Java) Các công nghệ sử dụng: Tomcat8 JDK 1.8 IDE Eclipse. Tạo Dynamic Web Project Tạo ServerEnpoint package stackjava.com.websocket2.server; import java.io.IOException; import java.util.Collections; import java.util.HashSet; Read more about Tạo ứng dụng chat với WebSocket: Java Server + JavaScript Client[…]

Code ví dụ Java WebSocket: Client HTML (Browser) - Server Java

Code ví dụ Java WebSocket: Client HTML (Browser) – Server Java

Code ví dụ Java WebSocket: Client HTML (Browser) – Server Java. (Xem lại: WebSocket là gì? Giới thiệu cấu trúc WebSocket) (Ở bài này mình sử dụng application server tomcat để dùng các thư viện WebSocket, các bạn cũng có thể dùng các application server khác như jetty, glassfish… nó cũng đều hỗ trợ WebSocket) Read more about Code ví dụ Java WebSocket: Client HTML (Browser) – Server Java[…]

Websocket là gì? Hướng dẫn Java Websocket + Code ví dụ

Websocket là gì? Hướng dẫn Java Websocket + Code ví dụ

Websocket là gì? Hướng dẫn Java Websocket + Code ví dụ Websocket là gì? Websocket là giao thức chuẩn cho trao đổi dữ liệu hai chiều giữa client và server. Giao thức WebSocket không chạy trên HTTP, thay vào đó nó thực hiện trên giao thức TCP. WebSocket là một kiểu Reverse Ajax Người ta thường Read more about Websocket là gì? Hướng dẫn Java Websocket + Code ví dụ[…]

stackjava.com