jenkins logo

Jenkins là gì? Build, deploy tự động với Jenkins

Jenkins là gì? Build, deploy tự động với Jenkins. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà người ta triển khai ứng dụng lên server như nào. Cách thủ công: ví dụ mình có 1 project java, muốn deploy project này nên server thì ta cần build nó thành file jar. Sau đó Read more about Jenkins là gì? Build, deploy tự động với Jenkins[…]

jenkins logo

Hướng dẫn deploy Java Project, Maven Project với Jenkins

Hướng dẫn deploy Java Project, Maven Project với Jenkins. Trong bài trước, mình thực hiện build 1 maven project với source lấy từ github thành 1 file .jar sau đó chạy file jar đó bằng tay. Thực tế thì khi deploy ứng dụng, sau khi build được file .jar (hoặc là file .war, .ear) thì người Read more about Hướng dẫn deploy Java Project, Maven Project với Jenkins[…]

jenkins logo

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện clone 1 maven project từ github và thực hiện build nó thành file jar. Tất cả sẽ được thực hiện tự động bằng Jenkins. Yêu cầu: Đã cấu hình JDK cho Jenkins Đã cấu hình Maven cho Jenkins Read more about Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins[…]

jenkins logo

Hướng dẫn cấu hình Maven cho Jenkins (Build Maven Project)

Hướng dẫn cấu hình Maven cho Jenkins (Build Maven Project) Để build các project Maven bằng Jenkins, ta cần cấu hình Maven, MAVEN_HOME cho Jenkins. Hướng dẫn cấu hình Maven cho Jenkins (Build Maven Project) Trên thanh menu bên trái, chọn Manage Jenkins > Global Tool Configuration Cuộn màn hình xuống dưới sẽ thấy phần Maven, Click Read more about Hướng dẫn cấu hình Maven cho Jenkins (Build Maven Project)[…]

jenkins logo

Hướng dẫn cấu hình JDK (Java) cho Jenkins

Hướng dẫn cấu hình JDK (Java) cho Jenkins Để build, run các project Java, Spring ta cần cấu hình để cho Jenkins cài đặt Java hoặc sử dụng Java có sẵn trên máy. Hướng dẫn cấu hình JDK (Java) cho Jenkins Trên thanh Menu bên trái chọn Manage Jenkins > Global Tool Configuration Cuộn màn Read more about Hướng dẫn cấu hình JDK (Java) cho Jenkins[…]

jenkins logo

Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins

Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins. Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins. Truy cập vào trang quản lý Jenkins trên trình duyệt (ví dụ của mình là http://localhost:8080) Trên thanh menu bên trái chọn Manage Jenkins > Manage Plugins Chọn tab Available để tìm plugin cần cài mới, sau đó Read more about Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins[…]

jenkins logo

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux Yêu cầu: đã cài Java 1. Tải và cài đặt Jenkins Thêm repository key vào hệ thống: wget -q -O – http://pkg.jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add – Thêm địa chỉ package repository: sudo sh -c ‘echo deb https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > \ /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list’ Update lại và Read more about Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux[…]

jenkins logo

Sửa lỗi jenkins No Java executable found in current PATH

Sửa lỗi jenkins No Java executable found in current PATH Đây là lỗi khi bạn start service jenkins. Nguyên nhân là do jenkins không tìm thấy Java Path. Có 2 nguyên nhân: Trường hợp 1: Do bạn chưa cài Java trên máy tính or chưa cấu hình environment cho Java Trường hợp 2: Đã cài Java Read more about Sửa lỗi jenkins No Java executable found in current PATH[…]

jenkins logo

Sửa lỗi sudo: no tty present and no askpass program specified

Sửa lỗi sudo: no tty present and no askpass program specified. Khi chạy lệnh sudo trong jenkins có thể bạn sẽ bắt gặp lỗi: sudo: no tty present and no askpass program specified Nguyên nhân là do lệnh sudo này chưa được authen (nhập password). Để khắc phục lỗi này ta cấu hình để server Read more about Sửa lỗi sudo: no tty present and no askpass program specified[…]

stackjava.com