Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins

Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins.

Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins.

Truy cập vào trang quản lý Jenkins trên trình duyệt (ví dụ của mình là http://localhost:8080)

Trên thanh menu bên trái chọn Manage Jenkins > Manage Plugins

Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins.

Chọn tab Available để tìm plugin cần cài mới, sau đó gõ tên plugin cần cài.

Trong ví dụ này mình thực hiện cài plugin Maven để thực hiện build các project Maven.

Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins.

Jenkins sẽ cài Maven plugin và các module liên quan.

Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins.

Sau khi cài đặt xong plugin maven, chúng ta có thể kiểm tra lại bằng cách tạo 1 item maven project mới:

Chọn New Item

Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins

Bạn sẽ thấy lựa chọn cho Maven project

Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins

 

Okay, Done!

References: https://plugins.jenkins.io/maven-plugin/

stackjava.com