Sửa lỗi sudo: no tty present and no askpass program specified

Sửa lỗi sudo: no tty present and no askpass program specified.

Khi chạy lệnh sudo trong jenkins có thể bạn sẽ bắt gặp lỗi:

sudo: no tty present and no askpass program specified

Sửa lỗi sudo: no tty present and no askpass program specified

Nguyên nhân là do lệnh sudo này chưa được authen (nhập password).

Để khắc phục lỗi này ta cấu hình để server bỏ qua authen khi chạy lệnh trên jenkins bằng cách sau:

Mở file /etc/sudoers, ví dụ mình mở bằng vi:

sudo vi /etc/sudoers

Thêm dòng sau vào cuối file và save lại:

jenkins ALL= NOPASSWD: ALL

Sau khi save lại, chúng ta có thể chạy lệnh sudo với jenkins mà ko còn bị lỗi trên nữa.

 

 

okay, Done!

References:

https://stackoverflow.com/questions/17940612/authentication-error-in-jenkins-on-using-sudo

stackjava.com