Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng

Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng   Bài 1 Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: – Tạo lớp đối tượng hình chữ nhật có tên là Rectangle theo lược đồ UML dưới đây: – Từ chương trình chính, tạo một đối tượng hình chữ nhật với kích thước Read more about Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng[…]

Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ

Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ Các bài tập Bài 1. Viết chương trình chuyển đổi một số tự nhiên ở hệ cơ số 10 thành số ở hệ cơ số b bất kì (1< b≤ 36). Bài 2. Nhập một xâu ký tự. Đếm số từ của xâu ký tự Read more about Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ[…]

Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ

Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ MỨC 1 Bài 1: Viết chương trình nhập số nguyên n và kiểm tra n có phải số nguyên tố hay không Bài 2: Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a,b nhập từ bàn phím Bài 3. Viết Read more about Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ[…]

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java. 1. Tổng quan về ProcessBuilder trong Java ProcessBuilder là 1 class được sử dụng để tạo các tiếng trình hệ điều hành. Trong Java, ta sẽ dùng ProcessBuilder để thực hiện gọi tới các chương trình bên ngoài, các lệnh của hệ điều hành. Ví dụ: Đoạn Read more about ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java[…]

Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM. JDK, JRE và JVM là gì? phân biệt chúng như nào? 1. JVM JVM (Java Virtual Machine): là máy ảo Java. Nó được dùng để thực thi các chương trình Java. Mỗi nền tảng/hệ điều hành khác nhau (Windows, IOS, Linux…) lại có một loại JVM khác Read more about Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM[…]

Phân biệt giữa Java ME, Java SE và Java EE

Phân biệt giữa Java ME, Java SE và Java EE Phân biệt giữa Java ME/ SE/ EE Java ME/SE/EE là ba phiên bản khác nhau được xây dựng dựa trên nền tảng Java. Java SE(Java Platform, Standard Edition) Còn được gọi là Java Core, đây là phiên bản chuẩn và cơ bản của Java, được Read more about Phân biệt giữa Java ME, Java SE và Java EE[…]

So sánh sự khác nhau giữa J2ME, J2SE và J2EE

So sánh sự khác nhau giữa J2ME, J2SE và J2EE

So sánh sự khác nhau giữa J2ME, J2SE và J2EE Phân biệt J2ME, J2SE và J2EE J2ME, J2SE và J2EE là ba phiên bản khác nhau được xây dựng dựa trên nền tảng Java. J2SE(Java 2 Platform, Standard Edition) Còn được gọi là Java Core, đây là phiên bản chuẩn và cơ bản của Java, được Read more about So sánh sự khác nhau giữa J2ME, J2SE và J2EE[…]

stackjava.com