spring boot mongodb

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MongoDB

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MongoDB (Xem lại: Web Service là gì?) (Xem lại: Giới thiệu về RESTful web service.) (Xem lại: Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)) (Xem lại: Hướng dẫn MongoDB, Java với MongoDB) Các công nghệ Read more about Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MongoDB[…]

Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter

Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter

Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter Trong bài này mình sẽ làm ví dụ chuyển data từ MongoDB sang Elasticsearch bằng Transport. 1. Transporter là gì? Cài đặt transporter trên ubuntu. Transporter là một phần mềm mã nguồn mở để di chuyển / đồng bộ dữ liệu dữ liệu trên các Read more about Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter[…]

elasticsearch logo

Ưu nhược điểm của Elasticsearch, So sánh Elasticsearch với MongoDB

Ưu nhược điểm của Elasticsearch, So sánh Elasticsearch với MongoDB. (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Ưu nhược điểm của Elasticsearch Ưu điểm Là phần mềm mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí, cộng đồng phát triển lớn. Tốc độ nhanh: Elasticsearch có khả năng thực hiện những câu truy vấn phức tập một cách nhanh chóng Read more about Ưu nhược điểm của Elasticsearch, So sánh Elasticsearch với MongoDB[…]

mongodb logo

Code ví dụ Java MongoDB – Search, Select, Find document

Code ví dụ Java MongoDB – Search, Select, Find document (Xem lại: Hướng dẫn MongoDB) Cài đặt MongoDB JDBC Driver Nếu bạn sử dụng maven thì thêm dependency sau: <dependency> <groupId>org.mongodb</groupId> <artifactId>mongo-java-driver</artifactId> <version>3.8.0</version> </dependency> Hoặc download file jar: mongo-java-driver-3.8.0.jar Code ví dụ Trước tiên, mình sẽ insert trước 1 số document sau vào collection player của Read more about Code ví dụ Java MongoDB – Search, Select, Find document[…]

mongodb logo

Code ví dụ Java MongoDB – Tạo database, collections, insert document

Code ví dụ Java MongoDB – Tạo database, collections, insert document. (Xem lại: Code ví dụ Java kết nối MongoDB, xóa database trong MongoDB) Cài đặt MongoDB JDBC Driver Nếu bạn sử dụng maven thì thêm dependency sau: <dependency> <groupId>org.mongodb</groupId> <artifactId>mongo-java-driver</artifactId> <version>3.8.0</version> </dependency> Hoặc download file jar: mongo-java-driver-3.8.0.jar Code ví dụ Ví dụ 1: Tạo database, collections Read more about Code ví dụ Java MongoDB – Tạo database, collections, insert document[…]

mongodb logo

Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database

Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database Ở bài này mình sẽ làm ví dụ thực hiện kết nối với MongoDB bằng ngôn ngữ Java để hiển thị danh sách các database và các collections trong 1 database. Cài đặt MongoDB JDBC driver Để thực hiện kết nối với MongoDB bằng Read more about Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database[…]

mongodb logo

Tạo user/roles, phân quyền người dùng trên MongoDB

Tạo user/roles, phân quyền người dùng trên MongoDB Tạo user trong MongoDB Để tạo user trong MongoDB ta sử dụng method createUser() db.createUser( { user: “username”, pwd: “password”, roles: [ { role: “role_name”, db: “db_name” } ] } ) Trong đó roles: sẽ chứa 1 list các role cho user vừa tạo, mỗi role sẽ Read more about Tạo user/roles, phân quyền người dùng trên MongoDB[…]

mongodb logo

Bật, tắt chức năng đăng nhập MongoDB với username, password

Bật, tắt chức năng đăng nhập MongoDB với username, password. Mặc định, sau khi cài MongoDB, bạn có thể truy cập MongoDB mà không cần username/password. Tuy nhiên trong nhiều trường chúng ta muốn sử dụng account (username/password) để quản lý việc truy cập database (cho phép xóa, đọc, chỉnh sửa…) thì chúng ta cần Read more about Bật, tắt chức năng đăng nhập MongoDB với username, password[…]

mongodb logo

Các loại roles, vai trò, quyền trong MongoDB.

Các loại roles, vai trò, quyền trong MongoDB. MongoDB cung cấp 1 bộ các role (quyền), cho phép phần quyền khả năng truy cập database ở các mức độ khác nhau.Bộ roles database user roles và database administration roles được xây dựng riêng cho từng database. Database User Roles Các role dành cho client. Role Mô tả Các method, Read more about Các loại roles, vai trò, quyền trong MongoDB.[…]

mongodb logo

System Collections là gì? Các System Collections trong MongoDB

System Collections là gì? Các System Collections trong MongoDB MongoDB lưu thông tin system trong các collections có namespace <database>.system.*, các collection này gọi là system collections. System Collection trong database admin admin.system.roles Collection admin.system.roles lưu các roles tùy chỉnh (custom roles) dho administrator tạo và gán cho các user để cung cấp quyền truy cấp cho Read more about System Collections là gì? Các System Collections trong MongoDB[…]

DMCA.com Protection Status stackjava.com