mongodb logo

Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB

This entry is part 5 of 5 in the series MongoDB

Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB. Xóa database trong MongoDB Cú pháp: Để xóa database trong MongoDB ta dùng lệnh sau: db.dropDatabase() Lưu ý là bạn phải kết nối tới database cần xóa trước rồi mới thực hiện lệnh db.dropDatabase() Ví dụ: Hiển thị tất cả các database trong MongoDB: Bây giờ Read more about Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB[…]

mongodb logo

Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB

This entry is part 4 of 5 in the series MongoDB

Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB Tạo mới database trong MongoDB Cú pháp: use database_name Lệnh use được sử dụng để chỉ rõ database mà bạn muốn kết nối (ví dụ bạn muốn tạo collections ở database A thì bạn phải kết nối tới database A trước rồi mới tạo collections) Nếu database Read more about Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB[…]

robo3t logo, robomongo logo

Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows

This entry is part 2 of 5 in the series MongoDB

Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người download và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows Robo 3T là gì? Robo 3T hay chính là RoboMongo trước kia (sau khi đã được sửa lỗi, cải thiện) Robo 3T là công cụ trực quan Read more about Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows[…]

mongodb logo

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)

This entry is part 3 of 5 in the series MongoDB

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04) Yêu cầu Hiện tại MongoDB chỉ hỗ trợ bản ubuntu 64-bit LTS (long term support). Ví dụ 14.04 LTS (trusty) và16.04 LTS (xenial) Trong bài này mình thực hiện cài đặt MongoDB Community Edition (bản miễn phí) trên hệ điều hành ubuntu 16.04 Sử dụng package.deb để cài Read more about Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)[…]

mongodb logo

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

This entry is part 1 of 5 in the series MongoDB

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10 Ở bài này mình sẽ thực hiện cài đặt MongoDB server (Bản Community Server – miễn phí) Download MongoDB Truy cập trang https://www.mongodb.com/download-center#community để tải file cài đặt MongoDB Cài đặt MongoDB Click đúp vào file cài đặt MongoDB vừa tải về ở trên. Chọn ‘I Read more about Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10[…]