mongodb logo

Đổi tên field trong MongoDB với $rename

This entry is part 18 of 18 in the series MongoDB

Đổi tên field trong MongoDB với $rename Đổi tên field trong MongoDB với $rename $rename là lệnh dùng để cập nhật lại tên field trong MongoDB. Cú pháp như sau: db.COLLECTION_NAME.find( <SELECTION_CRITERIA>,{$rename: { <field1>: <newName1>, <field2>: <newName2>, … } }) Ví dụ mình insert 5 bản ghi (document) sau vào collection player db.player.insert([ {‘_id’:’1′, ‘name’:’neymar’, ‘country’:’brazil’, Read more about Đổi tên field trong MongoDB với $rename[…]

mongodb logo

Xóa cột, field, trường của collections trong MongoDB ($unset)

This entry is part 16 of 18 in the series MongoDB

Xóa cột, field, trường của collections trong MongoDB ($unset). (Trong mongodb data lưu dưới dạng JSON nên sẽ không có khái niệm cột, tuy nhiên khi hiển thị ta sẽ thấy mỗi field tương đương với 1 cột) Xóa field trong collections Để xóa một field trong collections ta sử dụng lệnh update() kết hợp Read more about Xóa cột, field, trường của collections trong MongoDB ($unset)[…]

mongodb logo

Kiểm tra null, check tồn tại trong MongoDB với $exists

This entry is part 17 of 18 in the series MongoDB

Kiểm tra null, check tồn tại trong MongoDB với $exists. Trong MongoDB, dữ liệu lưu ở collection không có cấu trúc dữ liệu cố định. Tức là bản ghi (document) này có field này nhưng bản ghi khác lại không có field đó. Do đó khi truy vấn, tìm kiếm theo field nào đó, ta Read more about Kiểm tra null, check tồn tại trong MongoDB với $exists[…]

spring boot mongodb

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MongoDB

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MongoDB (Xem lại: Web Service là gì?) (Xem lại: Giới thiệu về RESTful web service.) (Xem lại: Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)) (Xem lại: Hướng dẫn MongoDB, Java với MongoDB) Các công nghệ Read more about Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MongoDB[…]

Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter

Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter

Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter Trong bài này mình sẽ làm ví dụ chuyển data từ MongoDB sang Elasticsearch bằng Transport. 1. Transporter là gì? Cài đặt transporter trên ubuntu. Transporter là một phần mềm mã nguồn mở để di chuyển / đồng bộ dữ liệu dữ liệu trên các Read more about Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter[…]

elasticsearch logo

Ưu nhược điểm của Elasticsearch, So sánh Elasticsearch với MongoDB

Ưu nhược điểm của Elasticsearch, So sánh Elasticsearch với MongoDB. (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Ưu nhược điểm của Elasticsearch Ưu điểm Là phần mềm mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí, cộng đồng phát triển lớn. Tốc độ nhanh: Elasticsearch có khả năng thực hiện những câu truy vấn phức tập một cách nhanh chóng Read more about Ưu nhược điểm của Elasticsearch, So sánh Elasticsearch với MongoDB[…]

mongodb logo

Code ví dụ Java MongoDB – Search, Select, Find document

Code ví dụ Java MongoDB – Search, Select, Find document (Xem lại: Hướng dẫn MongoDB) Cài đặt MongoDB JDBC Driver Nếu bạn sử dụng maven thì thêm dependency sau: <dependency> <groupId>org.mongodb</groupId> <artifactId>mongo-java-driver</artifactId> <version>3.8.0</version> </dependency> Hoặc download file jar: mongo-java-driver-3.8.0.jar Code ví dụ Trước tiên, mình sẽ insert trước 1 số document sau vào collection player của Read more about Code ví dụ Java MongoDB – Search, Select, Find document[…]

mongodb logo

Code ví dụ Java MongoDB – Tạo database, collections, insert document

Code ví dụ Java MongoDB – Tạo database, collections, insert document. (Xem lại: Code ví dụ Java kết nối MongoDB, xóa database trong MongoDB) Cài đặt MongoDB JDBC Driver Nếu bạn sử dụng maven thì thêm dependency sau: <dependency> <groupId>org.mongodb</groupId> <artifactId>mongo-java-driver</artifactId> <version>3.8.0</version> </dependency> Hoặc download file jar: mongo-java-driver-3.8.0.jar Code ví dụ Ví dụ 1: Tạo database, collections Read more about Code ví dụ Java MongoDB – Tạo database, collections, insert document[…]

mongodb logo

Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database

Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database Ở bài này mình sẽ làm ví dụ thực hiện kết nối với MongoDB bằng ngôn ngữ Java để hiển thị danh sách các database và các collections trong 1 database. Cài đặt MongoDB JDBC driver Để thực hiện kết nối với MongoDB bằng Read more about Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database[…]

mongodb logo

Tạo user/roles, phân quyền người dùng trên MongoDB

Tạo user/roles, phân quyền người dùng trên MongoDB Tạo user trong MongoDB Để tạo user trong MongoDB ta sử dụng method createUser() db.createUser( { user: “username”, pwd: “password”, roles: [ { role: “role_name”, db: “db_name” } ] } ) Trong đó roles: sẽ chứa 1 list các role cho user vừa tạo, mỗi role sẽ Read more about Tạo user/roles, phân quyền người dùng trên MongoDB[…]

stackjava.com