Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

This entry is part 2 of 24 in the series MongoDB

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

(Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux)

Ở bài này mình sẽ thực hiện cài đặt MongoDB server (Bản Community Server – miễn phí)

Download MongoDB

Truy cập trang https://www.mongodb.com/download-center#community để tải file cài đặt MongoDB

Download MongoDB

Cài đặt MongoDB

Click đúp vào file cài đặt MongoDB vừa tải về ở trên.

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Chọn ‘I accept the terms in the License Agreement’

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Kiểu setup thì với các bạn chưa quen thì cứ chọn compelete để nó cài đặt tất cả các phần mềm phụ trợ

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Trong trường hợp bạn muốn tùy chỉnh (Custom) thì nó sẽ hiện ra các mục mà bạn muốn caif.

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Chọn thư mục lưu data và log cho MongoDB.

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Đây là nơi chứ phần mềm MongoDB sau khi cài đặt

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Tạo biến môi trường cho MongoDB

Chuột phải vào biểu tượng computer hoặc vào computer và click chuột phải -> chọn Properites

Chọn mục ‘Advanced system settings’

Chọn tab ‘Advanced’ và click ‘Enviroment Variables’

Thêm thư mục bin của MongoDB vào path

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Chạy thử MongoDB bằng cách mở màn hình cmd hoặc powerShell và chạy lệnh mongo

Kết quả:

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10 stackjava.com

Okay, Done!

 

References:

https://docs.mongodb.com/manual/installation/

Series Navigation<< MongoDB là gì? Các khái niệm trong MongoDBCài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows >>
stackjava.com