Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB

This entry is part 5 of 24 in the series MongoDB

Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB

Tạo mới database trong MongoDB

Cú pháp:

use database_name

Lệnh use được sử dụng để chỉ rõ database mà bạn muốn kết nối (ví dụ bạn muốn tạo collections ở database A thì bạn phải kết nối tới database A trước rồi mới tạo collections)

Nếu database được gọi tới chưa tồn tại thì nó sẽ tự động tạo mới database.

Ví dụ tạo database:

Khởi động và kết nối tới MongoDB

Hướng dẫn MongoDB - Tạo database trong MongoDB

Hiển thị các database trong MongoDB bằng lệnh show databases hoặc show dbs

Hướng dẫn MongoDB - Tạo database trong MongoDB

Tạo mới database stackjava sau đấy hiển thị các database

Hướng dẫn MongoDB - Tạo database trong MongoDB

Trong trường hợp trên nó vẫn không hiển thị database stackjava vì database stackjava chưa có collections nào cả.

(Nếu database của bạn không có collections thì nó sẽ không được hiện ra khi gọi lệnh show databases hoặc show dbs))

Bây giờ ta insert 1 collections user với 1 document là {"name":"kai"} và database stackjava rồi sau đấy hiển thị các database ra:

Hướng dẫn MongoDB - Tạo database trong MongoDB

Tạo database bằng Robo 3T

(Xem lại: cài đặt và sử dụng Robo 3T)

Với Robo 3T thì việc tạo database rất đơn giản:

Sau khi kết nối với MongoDB, ta click chuột phải vào connection và chọn ‘Create database’

Tạo database bằng Robo 3T

Nhập tên của database cần tạo và click button Create

Tạo database bằng Robo 3T

Kết quả:

Tạo database bằng Robo 3T

 

Okay, Done!

References: https://docs.mongodb.com/manual/mongo/

Series Navigation<< Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB >>
stackjava.com