Tháng Bảy 29, 2018

Hướng dẫn Elasticsearch, tìm kiếm dữ liệu với Elasticsearch

Hướng dẫn Elasticsearch, tìm kiếm dữ liệu với Elasticsearch Hướng dẫn Elasticsearch, tìm kiếm dữ liệu với Elasticsearch

Elasticsearch là gì? cài đặt Elasticsearch

 1. Elasticsearch là gì? Các khái niệm trong Elasticsearch
 2. Ưu nhược điểm của Elasticsearch, So sánh Elasticsearch với MongoDB
 3. Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10
 4. Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 16.04
 5. Cấu hình Elasticsearch, Enable Remote Access

API trong Elasticsearch – Đọc/Ghi dữ liệu với Elasticsearch

Để định dạng dữ liệu trả về của mỗi API, các bạn thêm tham số ?format=yaml vào cuối mỗi API, định dạng trả về có thể là text, json, yaml…
 1. API hiển thị thông tin node, cluster, version trong Elasticsearch
 2. API liệt kê, hiển thị các Index trong Elasticsearch
 3. API tạo Index trong Elasticsearch.
 4. API xóa Index trong Elasticsearch
 5. API liệt kê, hiển thị các Type, Mapping trong Elasticsearch
 6. API tạo dữ liệu – Insert, thêm dữ liệu vào Elasticsearch
 7. API Lấy document theo Id, Select document Elasticsearch
 8. API đọc dữ liệu – Tìm kiếm dữ liệu, document Elasticsearch
 9. API cập nhật dữ liệu – Update document Elasticsearch
 10. API xóa dữ liệu – Delete document Elasticsearch
 11. Truy vấn document – dữ liệu Elasticsearch với công cụ Elasticsearch Head.

Đồng bộ dữ liệu MongoDB với Elasticsearch

 1. Monstache là gì? Đồng bộ Realtime MongoDB sang Elasticsearch với Monstache
 2. Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter

Code ví dụ

 1. Code ví dụ Java Elasticsearch với Spring Data Elasticsearch
 2. Code ví dụ Java Elasticsearch với Spring Data Jest
  References: https://www.elastic.co/
stackjava.com