Truy vấn document – dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head

Truy vấn document – dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head.

(Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch)

Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request

Elasticsearch Head là gì?

Elasticsearch Head là 1 extensions, 1 app chạy trên trình duyệt chrome cho phép kết nối tới Elasticsearch và thực hiện truy vấn dữ liệu.

Elasticsearch Head hoạt động như 1 trình workbench, ví dụ MySQL thì có MySQL Workbench tương tự Elasticsearch thì có Elasticsearch Head.

Với Elasticsearch ta có 1 trình giao diện để truy vấn dữ liệu 1 cách trực quan hơn, bạn  không cần phải nhớ rõ cú pháp, các api trong Elasticsearch mà vẫn có thể truy vấn document.

Cài đặt Elasticsearch Head

Elasticsearch Head là 1 extension trên Chrome, để cài đặt Elasticsearch Head bạn truy cập chrome://apps/ và gõ Elasticsearch trên ô tìm kiếm.

Truy vấn document - dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head

Hướng dẫn sử dụng Elasticsearch Head

Sau khi cài đặt Elasticsearch Head, trên góc phải chủa Chrome sẽ có icon của Elasticsearch Head, bạn click vào đó để mở Elasticsearch Head.

Phần URL các bạn nhập địa chỉ server Elasticsearch và click Connect để kết nối tới server Elasticsearch.

Ví dụ ở đây mình kết nối tới Elasticsearch trên local: http://localhost:9200/

Truy vấn document - dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head

Tab Overview sẽ hiển thị các index, số mảnh, kích thước và số lượng document của nó.

Truy vấn document - dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head

Tab Indices sẽ hiển thị các index và có chức năng tạo mới Index.

Truy vấn document - dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head

Tab Browser hiển thị index, type dưới dạng bảng, bạn cũng có thể thực hiện filter theo từng trường.

Truy vấn document - dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head

Tab Structured Query sẽ là giao diện query, search document

Truy vấn document - dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head

Cuối cùng là tab Any Request, với tab này bạn có thể tùy chỉnh request với các tham số theo ý của mình.

Tuy nhiên tab Any Request đòi hỏi bạn nhớ cú pháp các API của Elasticsearch.

(Xem lại: Hướng dẫn các API trong Elasticsearch)

Truy vấn document - dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head

 

Okay, Done!

References:

http://mobz.github.io/elasticsearch-head/

stackjava.com