Postman là gì? Cài đặt, gửi request API với Postman

Postman là gì? Cài đặt, gửi request API với Postman

1. Postman là gì?

Postman là 1 ứng dụng REST Client, dùng để thực hiện test, gửi các request, API mà không cần sử dụng browser.

Postman cũng có thể dùng để test các request tới server giống như apache JMeter để xem kết quả trả về từ server mà không cần sử dụng browser hoặc app.

Ví dụ bạn thực hiện chức năng login của 1 ứng dụng trên mobile chẳng hạn, nó sẽ gửi username, password tới 1 URL mà server cung cấp, đó chính là 1 api login.
Ta có thể thử login bằng cách nhập URL, username, password ngay trên Postman để thử api login.

2. Cài đặt Postman

Cách 1: Các bạn có thể download postman tại https://www.getpostman.com/ nó có đầy đủ các bản cho Window, Linux, Mac

Postman là gì? Cài đặt, gửi request API với Postman

Cách 2: Các bạn có thể cài nó như một ứng dụng trên chrome:

Postman Interceptor là 1 extendsion cung cấp bởi getpostman.com dùng để lưu lại các request mà bạn gửi đi.

Sau khi cài Postman Interceptor nó sẽ hiện icon trên góc phải của chrome

Cài đặt Postman Chrome App để thực hiện gửi request.

Sau khi cài đặt hoàn thành, Postman sẽ xuất hiện ở phần apps của chrome.

Dưới đây là giao diện của postman

 

Cách 3: Cài postman như 1 extension, và mở nó như 1 tab trên chrome:

Kết quả:

Postman là gì? Cài đặt, gửi request API với Postman

Ví dụ 1:

Thực hiện gửi request GET tới trang facebook.com

Kết quả trả về:

status = 200 (OK) (Các bạn có thể xem thêm các status code tại đây: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes)

thời gian phản hồi là 1014mx

phần body các bạn sẽ thấy giao diện của trang facebook, tuy nhiên postman không hỗ trợ javascript nên hiển thị sẽ hơi xấu.

Ví dụ 2: Thực hiện gửi các API từ postman

Ở đây mình thực hiện demo luôn trên server https://reqres.in/, ở đây đã cung cấp sẵn một số api để chúng ta thử.

  • Ví dụ api liệt kê tất cả các user:

  • Ví dụ api login:

Kết quả trả về là 1 token dùng để xác thực.

  • Ví dụ với api login nhưng thiếu trường password:

  • Ví dụ api tạo mới user:

Kết quả trả về là id của user vừa tạo và thời gian tạo.

 

Okay, Done!

Các bạn có thể tự thực hiện thêm một số api khác với method là PUT, DELETE, PATCH…
Hay thêm một sô thông tin gửi đi trong header, trong body gửi đi có thêm file…

Thanks các bạn đã theo dõi =))

stackjava.com