MariaDB là gì? Cài đặt MariaDB trên windows 10

MariaDB là gì? Cài đặt MariaDB trên windows 10

1. MariaDB là gì?

MariaDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

MariaDB là một nhánh của MySQL. Tuy nhiên, ngoài việc kế thừa các chức năng cốt lõi của MySQL, MariaDB cung cấp thêm nhiều tính năng cải tiến về cơ chế lưu trữ, tối ưu máy chủ.

Khác với MySQL, MariaDB là phần mềm mã nguồn mở còn MySQL thì không

(Trước đây MySQL cũng thế nhưng sau này chuyển sang 2 phiên bản miễn phí và trả phí. Phiên bản miễn phí hạn chế một số chức năng)

2. Cài đặt MariaDB trên windows

Tải file cài đặt MariaDB tại https://mariadb.com/downloads/mariadb-tx

MariaDB có khá nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau, ở đây mình download bản 64bit chạy trên windows

2. Cài đặt MariaDB trên windows

Click đúp vào file cài đặt mariadb vừa tải về

MariaDB là gì? Cài đặt MariaDB trên windows 10

Chọn Next

MariaDB là gì? Cài đặt MariaDB trên windows 10

Tích vào ô I accept... và chọn Next

MariaDB là gì? Cài đặt MariaDB trên windows 10

Ở phần Custom Setup bạn có thể cài các phần mềm đi kèm, như HeidiSQL (dùng để truy vấn database giống như MySQL Workbench), hay các công cụ để backup,…

Bạn có thể chọn thư mục cài đặt MariaDB ở mục Browse

Ở đây mình cài tất.

MariaDB là gì? Cài đặt MariaDB trên windows 10

Nhập mật khẩu cho tài khoản root (root là tài khoản có quyền cao nhất với mariaDB)

Ở đây mình để là admin1234(mình test nên để mật khẩu đơn giản, các bạn nhớ đặt phức tạp một chút, tránh bị lộ, vì tài khoản MariaDB cũng có thể dùng tương tự như tài khoản của windows)

Phần “Enable access from remote...” tức là cho phép sử dụng tài khoản root để truy cập mariaDB từ máy tính khác.

MariaDB là gì? Cài đặt MariaDB trên windows 10

Đặt tên cho service và cài đặt cổng cho MariaDB. Mặc định service name là MySQL và port sẽ là 3306

Trên máy mình đã cài MySQL nên mình sẽ sửa Service Name thành “MariaDB” và port thành 3307 để tránh bị xung đột.

Sau đấy cứ chọn Next là xong.

MariaDB là gì? Cài đặt MariaDB trên windows 10

3. Kết nối tới MariaDB

Sau khi cài đặt xong ta mở phần mềm HeidiSQL để kết nối tới MariaDB.

(Ngoài HeidiSQL các bạn cũng có thể dùng các phần mềm khác để kết nối tới MariaDB, chẳng hạn MySQL Workbench, SQLWorkbenchJ…)

Trong phần setting để kết nối với MariaDB các bạn chọn:

  • Network type là MySQL (TCP/IP) và Hostname/IP là ip của máy chứa MariaDB (HeidiSQL có thể kết nối tới các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như MSSQL, PostgreSQL ở trên các máy khác)
  • Mình dùng tài khoản root để kết nối (root/admin1234)
  • Phần Port thì các bạn nhập port mà mình đã cấu hình lúc cài đặt MariaDB (của mình để là 3307)
  • Phần Database thì các bạn nhập tên database mà mình muốn kết nối, ở đây mình muốn xem tất cả các database trong MariaDB nên để trong phần database.

Kết quả: dưới đây là giao diện của HeidiSQL dùng để kết nối, truy vấn tới MariaDB.

MariaDb là gì? Cài đặt MariaDb trên windows 10 stackjava.com

Okay, Done!

References:

stackjava.com