Cách hiển thị các view, khung nhìn trong eclipse

Cách hiển thị các view, khung nhìn trong eclipse.

Với những bạn mới lập trình sẽ hơi bỡ ngỡ với eclipse, nhiều lúc không thấy cái này, cái kia hiện lên. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn cách hiển thị các view, khung nhìn trong eclipse

Hiển thị perspective

Perspective là view cho mỗi chức năng với các đặc điểm khác nhau.

Ví dụ view cho lập trình Java web, view cho lập trình Java Core.

Thông thường các Perspective sẽ hiển thị các icon ở trên góc phải của eclipse, ta sẽ hiển thị text tương ứng mỗi Perspective để dễ nhìn hơn bằng cách chuột phải vào 1 icon và chọn “Show Text”

Cách hiển thị các view, khung nhìn trong eclipse.

Để thêm mới Perspective ta click vào icon add và chọn Perspective muốn hiển thị.

Hiển thị view

Tương tự Perspective, view dùng để hiện thị các tính năng nhỏ

Ví dụ: Package Explorer hiển thị project dưới dạng các package; Project Explorer hiển thị project dưới dạng folde; Console hiển thị kết quả dạng console; Problem hiển thị các error, warning của project…

Cách hiển thị các view, khung nhìn trong eclipse

Okay, Done!
References:

https://help.eclipse.org/oxygen/index.jsp

stackjava.com