Các phím tắt trong eclipse, tạo Shortcut Keys trong eclipse

Các phím tắt trong eclipse, tạo Shortcut Keys trong eclipse

Các phím tắt hay dùng trong Eclipse

CTRL + D

Xóa dòng hiện tại.

ALT + Up/Down Arrow

Di chuyển dòng (hoặc khối được chọn) lên trên hoặc xuống dưới

CTRL+SHIFT+O

Tổ chức lại các import, các class bị thiếu sẽ tự động được import, những import không được sử dụng tới sẽ được xóa đi.

CTRL+SHIFT+F

Format lại code, tự động điều chỉnh các space, cách căn lề, xuống dòng.

CTRL+SHIFT+T

Dùng để tìm kiếm nhanh và mở file. Ví dụ bạn muốn tìm file Demo.java nhưng không biết nó ở trong Project nào, package nào thì chỉ cần ấn tổ hợp “Ctrl+Shift+T” và gõ “Demo” nó sẽ hiện ra tất cả các file, class có tên bắt đầu bằng “Demo”

ALT + Left/Right (Alt + mũi tên trái/phải)

Di chuyển tới vị trí trước đó hoặc sau đó. Ví dụ trước đó bạn đang mở file A.java sau đấy bạn mở sang file B.java. Ấn tổ hợp Alt+Left nó sẽ di chuyển sang vị trí của file A trước đó, nếu file A đã bị đóng thì nó sẽ tự động mở lên. Hoặc bạn đang ở method method1() sau đấy di chuyển chuột sang method2(), ấn tổ hợp Alt+Left nó sẽ di chuyển lại vị trí của method1(), ấn tiếp tổ hợp Alt+Right nó sẽ di chuyển lại ví trí của method2()

CTRL+W

Đóng file hiện tại.

CTRL+SHIFT+W

Đóng tất cả các file

CTRL+N

Tạo mới file (.java, .xml, .jsp…), project…

Để hiển thị tất cả các phím tắt trong Eclipse ta chọn Help/Show Active KeyBindings hoặc ấn tổ hợp phím “Ctrl+Shift+L”

Các phím tắt trong eclipse, tạo Shortcut Keys trong eclipse

Tạo mới phím tắt, chỉnh sửa phím tắt trong Eclipse

Chọn Window/Preferences/General/Editors/Keys để chỉnh sửa, thêm mới các phím tắt

Ví dụ ở đây tổ hợp phím “Ctrl+Alt+Down” được dùng để copy lines (khi ấn tổ hợp phím này nó sẽ nhân đôi các dòng được chọn)

Nhưng nó lại bị trùng với tổ hợp phím của một số hệ điều hành, ví dụ mình đang dùng window 10, khi ấn tổ hợp phím này nó sẽ đảo ngược màn hình dó đó mình sẽ sửa lại thành “Ctrl+Shift+Down”

Lưu ý, với cùng 1 hành động chúng ta có thể có nhiều phím tắt khác nhau, ví dụ ở đây mình tạo mới tổ hợp phím “Ctrl+Down” thực hiện copy line nhưng chỉ áp dụng khi chỉnh sửa file HTML.

Các phím tắt trong eclipse, tạo Shortcut Keys trong eclipse

Okay, Done!
References:

https://help.eclipse.org/oxygen/index.jsp

stackjava.com